Sunday, December 10, 2023

Gateway to trade and investment in Vietnam

(A website of Trade Office-Vietnam Embassy in Singapore)

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Ông Cao Xuân Thắng

Trưởng Thương vụ

Tham tán Thương mại

Điện thoại:+6586455033

Email: thangcx@moit.gov.vn; [email protected]

Bí thư thứ Hai Nguyễn Tiến Đức

Điện thoại: +6591700122
Email: [email protected]

Tùy viên Thương mại

Điện thoại: +65
Email:[email protected]

[/vc_row_inner]

Tuỳ viên Thương mại

Điện thoại: +65
Email:[email protected]

Tùy viên thương mại

Điện thoại/viber/whatsapp: +65
Email: [email protected];

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI XINH-GA-PO

Địa chỉ: No.10 Leedon Park, Singapore 267887
Điện thoại: +65 86455033
Fax: +65 6467 0458
Email: [email protected]

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

Thương vụ Việt nam tại Singapore thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1973 là cơ quan nằm trong hệ thống tổ chức của Bộ Công Thương đặt tại Đại sứ quán Việt nam tại Singapore thực hiện chức năng chuyên môn, với nhiệm vụ chủ yếu là duy trì và phát triển quan hệ giữa Việt nam và Singapore trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Nhiệm vụ cụ thể của Cơ quan Thương vụ bao gồm:

  • Duy trì và phát triển quan hệ giữa Việt nam và Singapore trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; Theo dõi giám sát chế độ, chính sách, luật pháp của Singapore trong lĩnh vực công nhiệp và thương mại và những vấn đề  khác liên quan, tác động đến thị trường Việt nam và thế giới.
  • Giám sát và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân Việt nam trong trong quá trình kinh doanh với các đối tác Singapore và đối tác quốc tế tại Singapore trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
  • Cung cấp thông tin thương mại, tư vấn hướng dẫn các doanh nghiệp Singapore và doanh nghiệp quốc tế tại Singapore mong muốn mở rộng kinh doanh với thị trường Việt nam và các doanh nghiệp Việt nam muốn làm ăn với thị trường Singapore.
  • Thu xếp tổ chức các phái đoàn doanh nghiệp từ Singapore vào Việt nam và từ Việt nam sang Singapore khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, tham gia hội chợ triển lãm thương mại, tham dự các diễn đàn kinh doanh.
  • Quảng bá hình ảnh quốc gia Việt nam và thương hiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ do các doanh nghiệp Việt nam sản xuất hoặc cung ứng.

[/vc_column_text]