Thứ Bảy, Tháng Năm 8, 2021

Cổng thương mại và đầu tư vào Singapore

(Trang tin của Thương vụ Việt Nam tại Singapore)

Tìm kiếm đối tác phân phối thiết bị ngành nước

Một doanh nghiệp nước ngoài chuyên sản xuất và cung cấp công tơ nước, hiện đã có đại diện tại phía Nam, đang tìm...

Mời tham dự Triển lãm Hybrid “Sản phẩm Halal và thực...

Nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng thực...

Mời doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống nhà...

Thương vụ nhận thấy hệ thống nhà hàng Việt ở nước ngoài là kênh bán và giới thiệu sản phẩm có tiềm năng...

Diễn đàn kết nối đầu tư công nghiệp giữa Singapore và...

Trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Việt Nam 2021 từ ngày 14-17/4/2021, Cục xúc tiến thương mại (Trung tâm xúc tiến đầu tư...

Cập nhật chính sách nhập cảnh và các nỗ lực mở...

Bắt đầu từ 25/1/2021 tất cả khách du lịch, kể cả công dân và PR của Sing khi nhập cảnh sẽ bắt buộc phải...
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý: 1. Thương vụ Việt Nam tại Singapore luôn làm hết sức mình để đảm bảo sự chính xác của tất cả thông tin kết nối mà Thương vụ đăng tải trên trang web/trong email này; tuy nhiên Thương vụ sẽ không có trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hợp đồng, tổn thất lợi nhuận trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng các thông tin được cung cấp. 2. Vai trò của Thương vụ không phải là cơ sở đảm bảo cho bất kỳ quyết định nào của doanh nghiệp và không thể thay thế các bước xác minh, điều tra, tư vấn chuyên sâu của doanh nghiệp. 3. Thương vụ khuyến nghị các doanh nghiệp nên tham khảo tư vấn pháp lý của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc ký kết hợp đồng, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến thanh toán và cơ quan giải quyết tranh chấp. 4. Các nội dung được Thương vụ cung cấp nhằm mục đích kết nối thông tin doanh nghiệp và không cấu thành hoặc thay thế bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào. Thương vụ không đảm bảo tính thích hợp hay đầy đủ của các thông tin trên trang web/trong email này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin cung cấp.