Thông tin về công ty IDVACO (hoạt động trong lĩnh vực cung cấp camera giám sát ứng dụng AI)

24554

Thương vụ Việt Nam tại Singapore nhận được thư điện tử giới thiệu sản phẩm chào hàng của công ty IDVACO PRIVATE LIMITED, thành lập năm 2018 tại Singapore, thư điện tử:  [email protected], số điện thoại: +65 6741 4380, trang thông tin điện tử: www.idvaco.com, địa chỉ: 1 Tannery Lane, One Tat Seng #04-01, Singapore 347768, chuyên về cung cấp thiết bị giám sát ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo).

Công ty IDAVO PRIVATE LIMITED có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Thông tin sơ bộ về công ty IDAVO PRIVATE LIMITED, có thể tìm kiếm và tra cứu theo hình thức có phí hoặc miễn phí tại một số địa chỉ tin cậy dưới đây:

https://sgpgrid.com/company-details/idvaco-private-limited

https://www.tis.bizfile.gov.sg/ngbtisinternet/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/TransactionMain.jspx?selectedETransId=dirSearch

Thương vụ Việt Nam tại Singapore đăng tải thông tin theo hình thức phi lợi nhuận và không chịu trách nhiệm về năng lực của công ty.

Trân trọng./.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]