Wednesday, November 25, 2020

Gateway to trade and investment in Vietnam

(A website of Trade Office-Vietnam Embassy in Singapore)

(Registration) Video Interactive Business Matching Forum: Vietnam – ASEAN Logistics 2020

Dear Singapore Business, Co-organized by the Trade Office of Vietnam Embassy in Singapore (VTO) and the Trade Promotion Agency under Vietnam’s Ministry of Industry and...

(Registration) Video Interactive Business Matching Forum: Vietnam – ASEAN Logistics 2020

Dear Singapore Business, Co-organized by the Trade Office of Vietnam Embassy in Singapore (VTO) and the Trade Promotion Agency under Vietnam’s Ministry of Industry and...

White limestone, white marble supplier (THNA Group)

Established in 2007, now, THNA Group has nearly 10 years of operation in stone mining and processing industry. We have been known as the...

LIST OF MAJOR INTERNATIONAL TRADE FAIRS IN VIETNAM 2020

Please kindly find the attached file for the list of the major international trade fairs in Vietnam 2020! The company interested in booking a booth...

Invitation to attend 2020 ASEAN Business and Investment Summit (ABIS)

It will be the most influential meeting of world and ASEAN regional leaders held during this extremely challenging year.   This year’s theme is ‘Digital ASEAN:...

Invitation to attend 2020 Vietnam Business Summit (2020 VBS)

The Virtual Vietnam Business Summit this year will focus on the theme “Digitised Vietnam: Toward Resilient Responsive and Sustainable Development.”   To be held in Hanoi...
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý: 1. Thương vụ Việt Nam tại Singapore luôn làm hết sức mình để đảm bảo sự chính xác của tất cả thông tin kết nối mà Thương vụ đăng tải trên trang web/trong email này; tuy nhiên Thương vụ sẽ không có trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hợp đồng, tổn thất lợi nhuận trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng các thông tin được cung cấp. 2. Vai trò của Thương vụ không phải là cơ sở đảm bảo cho bất kỳ quyết định nào của doanh nghiệp và không thể thay thế các bước xác minh, điều tra, tư vấn chuyên sâu của doanh nghiệp. 3. Thương vụ khuyến nghị các doanh nghiệp nên tham khảo tư vấn pháp lý của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc ký kết hợp đồng, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến thanh toán và cơ quan giải quyết tranh chấp. 4. Các nội dung được Thương vụ cung cấp nhằm mục đích kết nối thông tin doanh nghiệp và không cấu thành hoặc thay thế bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào. Thương vụ không đảm bảo tính thích hợp hay đầy đủ của các thông tin trên trang web/trong email này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin cung cấp.