Nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm thủy sản

153530

Một hệ thống siêu thị của Singapore đang có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm thủy sản, tìm kiếm đối tác sản xuất OEM các sản phẩm, tương tự như ảnh kèm theo.

Các doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực xuất khẩu và/hoặc sẵn sàng sản xuất OEM xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Singapore: Email: [email protected]; viber/whatsapp: +84983212199.

Thời hạn chậm nhất là 15/4/2022.

 

Attachments

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]