DANH SÁCH “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2020

154470

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1974/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố Danh sách ” Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore xin đăng tải Quyết định và Danh sách như bản đính kèm./.

 

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]