Hải quan giải đáp điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

16816

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hồi đáp đối với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu và một số doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) và một số doanh nghiệp (DN) phản ánh vướng mắc liên quan đến việc hưởng ưu đãi theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Theo trình bày, hàng hóa của các DN được vận chuyển từ các cảng thuộc EU về kho ngoại quan tại cảng trung chuyển của Singapore dưới sự giám sát của Hải quan Singapore. Tại đây, các lô hàng được chia tách và hợp nhất để xuất khẩu sang Việt Nam; phần hàng hóa này đã được Hải quan Singapore cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (Certificate of Non-manipulation). Tuy nhiên khi đăng ký tờ khai hải quan, các DN gặp vướng mắc liên quan đến việc kê khai địa điểm xếp hàng để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA.

Để tháo gỡ vướng mắc, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA. Cụ thể, về kê khai địa điểm xếp hàng trên tờ khai nhập khẩu (để hưởng C/O mẫu EUR.1), người khai hải quan khai địa điểm xếp hàng lên phương tiện vận tải (PTVT) để vận chuyển về Việt Nam tại chỉ tiêu “1.34 – Địa điểm xếp hàng” như sau:

Ô 1: khai mã cảng xếp hàng ban đầu tại quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 111/2020/NĐ-CP.

Ô 2: khai tên cảng xếp hàng ban đầu thuộc EU; Chỉ tiêu “1.68 – Ghi chú”’, khai cảng trung chuyển tại nước thứ ba không phải thành viên EVFTA.

Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ 2 nước xuất khẩu trở lên thuộc EU thì tại chỉ tiêu “1.34 – Địa điểm xếp hàng” khai đại diện 1 mã cảng và tên cảng xếp hàng ban đầu tại quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc EU và tại chỉ tiêu “1.68 – Ghi chú” khai danh sách các mã địa điểm xếp hàng ban đầu tại các nước xuất khẩu thuộc EU và mã cảng trung chuyển tại nước thứ ba không phải thành viên EVFTA .

Về  điều kiện được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, Tổng cục Hải quan, đề nghị các DN căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 11/2020/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương để thực hiện./.

Ngọc Linh
Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]