Công ty Singapore cần mua Clinker

31292

Công ty Singapore cần tìm mua Clinker Việt Nam với số lượng từ 25.000 đến 100.000 mét tấn, giá FOB.

Quý công ty nào có nguồn hàng, đề nghị cung cấp thông tin cho Thương vụ (email: [email protected] hoặc số điện thoại +65 6468 3747 (Mr Vũ)): số lượng hàng có thể xuất, giá FOB, cảng xuất hàng, nguồn hàng từ nhà máy nào.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]