Thương vụ dự networking với NUSS và Vietcham

35259

Ngày 27/7/2018, Tham tán thương mại Trần Thu Quỳnh và Bí thư thứ nhất Lê Đình Vũ đã dự buổi networking với các thành viên của Hội những người tốt nghiệp đại học NUS (The national university of Singapore society – NUSS) và Phòng Thương mại Việt Nam tại Singapore (Vietcham).

Tham tán Thương mại Trần Thu Quỳnh đã có bài trình bày về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Singapore; giới thiệu chức năng nhiệm vụ của Thương vụ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp 2 nước.

Tại sự kiện, các đại diện của Thương vụ đã tiếp xúc nhiều doanh nghiệp, giải đáp nhiều thông tin về chức năng nhiệm vụ của Thương vụ và đưa ra nhiều tư vấn hữu ích cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh với Việt Nam.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]