Thương vụ làm việc với đại diện tập đoàn Frozen Lime

24103

Chiều ngày 08/8/2018, tại trụ sở Thương vụ, Bí thư thứ Nhất Lê Đình Vũ đã tiếp xúc và làm việc với đại diện tập đoàn Frozen Lime chuyên kinh doanh lĩnh vực khách sạn, dịch vụ lưu trú.

Đại diện tập đoàn Frozen Lime đã cung cấp cho Thương vụ thông tin về các cơ sở dịch vụ lưu trú của tập đoàn và hứa sẽ cung cấp cho các đoàn khách do Thương vụ giới thiệu các mức giá ưu đãi nếu đi công tác tại Singapore, Bintan-Indonesia, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]