Xuất siêu cao kỷ lục, vượt xa con số ước tính

17872

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất siêu thực tế nửa đầu 2020 của Việt Nam cao hơn nhiều so với ước tính trước đó.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 6/2020, cán cân thương mại cả nước thặng dư 1,86 tỷ USD, đưa thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6 lên mức 5,46 tỷ.
Như vậy, mức suất siêu thực tế trong tháng 6 cao hơn hẳn con số 500 triệu USD mà Tổng cục Thống kê ước tính trước đó. Đồng thời, thặng dư luỹ kế nửa đầu năm 2020 của Việt Nam cũng đạt mức kỷ lục tới 5,46 tỷ USD, cao hơn gần 1,5 tỷ USD so với con số ước tính 4 tỷ USD.
Cán cân thương mại của Việt Nam theo từng tháng trong giai đoạn 2019-2020

Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 6 đạt 43,26 tỷ USD, tăng 15,8% so với tháng 5/2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 22,564 tỷ USD, tăng 17,6% so với tháng 5, kim ngạch nhập khẩu đạt 20,712 tỷ, giảm tăng 14% so với tháng trước đó.

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6, cả nước xuất khẩu 122,78 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ 2019; kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 117,32 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ 2019.
Về xuất khẩu, trong kim ngạch xuất khẩu 22,56 tỷ USD của tháng 6, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 14,16 tỷ USD, tăng 19,2% so với tháng trước.
Luỹ kế đến hết tháng 6/2020, kim ngạch xuất khẩu 122,78 tỷ USD. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch xuất khẩu 79,7 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,94 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 3,65 tỷ USD; Hàng dệt may đạt 2,6 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,9 tỷ USD và giày dép các loại đạt 1,43 tỷ USD.
Về nhập khẩu, trong kim ngạch xuất khẩu 20,7 tỷ USD của tháng 6, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 11,07 tỷ USD, tăng 17,3% so với tháng trước.
Luỹ kế đến hết tháng 6/2020, kim ngạch nhập khẩu đạt 117,32 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch nhập khẩu 65,6 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, những mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam bao gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,13 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,96 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,038 triệu USD và Vải các loại đạt 1,013 triệu USD.
HẠ AN
Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]