Cần hiểu rõ về quy tắc xuất xứ để tận dụng hiệu quả ưu đãi trong EVFTA

21741

Doanh nghiệp cần hiểu rõ và hiểu đúng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA, để từ tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ hiệp định này.

Hôm nay, 30/5, tại Quảng Ninh, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến Hiệp định EVFTA cho các cán bộ làm công tác cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) tại các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực, để hoạt động cấp C/O được thuận lợi, hiệu quả ngay từ khi EVFTA và Thông tư hướng dẫn quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Tại hội nghị, theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu, Hiệp định EVFTA được phê chuẩn và đưa vào thực thi trong thời gian tới sẽ mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam, việc thực thi Hiệp định EVFTA mang lại ý nghĩa quan trọng giúp bù đắp sự suy giảm của nền kinh tế.

Với trên 85% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ, cam kết về ưu đãi thuế quan của EVFTA sẽ giúp hàng hóa Việt Nam tăng sức cạnh tranh so với hàng hóa từ các nước không có FTA với EU khi cùng xuất khẩu vào thị trường tiềm năng với 450 triệu dân này.

Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi thuế quan, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ của Hiệp định EVFTA.

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, so với các FTA mà Việt Nam đang tham gia, quy tắc xuất xứ trong EVFTA có nhiều điểm mới và phức tạp hơn, cả về cách diễn đạt tiêu chí và các quy định kèm theo.

Do đó, trước khi EVFTA có hiệu lực và đi vào thực thi, không chỉ các doanh nghiệp, các cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cán bộ tại các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi, cần phải trang bị kiến thức về pháp luật và những hiểu biết đúng đắn về các quy định, cam kết tại EVFTA để hỗ trợ doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Trước đòi hỏi đó, Bộ Công thương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để chuẩn bị trong giai đoạn trước và sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Trong đó có thể kể đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các quy định tại Hiệp định, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình cấp C/O, tuyên truyền, phổ biến về EVFTA…

Đáng chú ý, theo Cục Xuất nhập khẩu, các hoạt động nghiên cứu về thị hiếu, dư địa, các cam kết của EU, khả năng sản xuất trong nước… chi tiết đến từng mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh và được ưu đãi nhiều về thuế quan sẽ được thực hiện ngay trong quý II; từ đó phân tích, đánh giá cơ hội, khả năng tăng trưởng xuất khẩu và xây dựng phương án thực hiện ngay sau khi EVFTA có hiệu lực.

Đồng thời, căn cứ kế hoạch cũng như nhu cầu của địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA cho các cơ quan, tổ chức cấp C/O để các doanh nghiệp, Hiệp hội nắm bắt được cơ hội cũng như quy trình, thủ tục để có thể sớm tận dụng ngay các cam kết ưu đãi.

Mặt khác, Cục Xuất nhập khẩu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cách xử lý, thực hiện và rà soát về mặt kỹ thuật khi có yêu cầu về kiểm tra, xác minh xuất xứ từ phía EU trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ, ngoài việc thực hiện các chương trình nâng cao năng lực của cơ quan, tổ chức cấp C/O, Cục sẽ thành lập các đoàn trực tiếp kiểm tra, xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để đảm bảo việc thực hiện quy tắc xuất xứ EVFTA.

Cũng tại Hội nghị, Cục Xuất nhập khẩu đã giới thiệu cấu trúc Nghị định thư về Quy tắc xuất xứ của Hiệp định và dự thảo Thông tư quy định về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA. Trong đó, tập trung trao đổi các nội dung kỹ thuật nghiệp vụ về áp dụng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA và hướng dẫn cách đọc tiêu chí xuất xứ được áp dụng tại Danh mục cụ thể mặt hàng./.

Theo Tố Uyên(Thời báo tài chính)
Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]