CHUỖI SỰ KIỆN FHB-FOOD & BEVERAGE NĂM 2021

61693

FHB-Food & Beverage là sự kiện lớn tập hợp nhiều nhà sản xuất công nghiệp lớn trên thế giới. Đây là nền tảng cho các nhà cung cấp trên thế giới tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường Châu Á.

Một số Chương trình chính của sự kiện:

1-Mạng lưới trực tuyến: Kết nối và gắn kết cộng đồng F&B trên toàn thế giới và phát triển mỗi quan hệ với các công ty mua hàng lớn trên thế giới.

2- B2B meetings: Xây dựng các mối quan hệ mới và tạo điều kiện kinh doanh mới với các khách mời mục tiêu trên nền tảng kết nối trí tuệ nhân tạo.

3- Showw & Tell: Quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của khách hàng thông qua các video, webinar và các phòng kết nối.

Thời gian dự kiến:

  • 23-24/6/2021: Sweet & Snacks
  • 14-15/7/2021: Frozen Food
  • 15-16/9/2021: Drinks
  • 27-28/10/2021: Fine Food

Thông tin cụ thể như file đính kèm.

Attachments

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]