Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện Mặt Trời

25233

Thông tư gồm 10 Điều, quy định phát triển các dự án điện Mặt Trời nối lưới: về giá mua điện; nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở và các nội dung khác; diện tích sử dụng đất, mặt nước có thời hạn của dự án.

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện Mặt Trời (Thông tư 18).

Theo đó, Thông tư 18 quy định, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện Mặt Trời tại Việt Nam (Quyết định 13).

Thông tư gồm 10 Điều, quy định việc phát triển các dự án điện Mặt Trời nối lưới: về giá mua điện; nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở và các nội dung khác; diện tích sử dụng đất, mặt nước có thời hạn của dự án.

[Ngành điện chờ hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến điện Mặt Trời]

Cùng với đó, phát triển hệ thống điện Mặt Trời mái nhà gồm giá mua bán điện đối với trường hợp bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trình tự thực hiện đối với hệ thống điện Mặt Trời mái nhà; miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực và các nội dung khác.

Ngoài ra, ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện Mặt Trời nối lưới và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho hệ thống điện Mặt Trời mái nhà.

Thông tư 18 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2020./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)
Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]