Phiên họp thứ nhất của Hội đồng CPTPP tổ chức tại Tô-ki-ô, Nhật Bản vào ngày 19 tháng 01 năm 2019

21125

1. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng CPTPP

2. Các Quyết định của Hội đồng CPTPP:

2.1. Quyết định về Cơ chế hoạt động của Hội đồng CPTPP

2.2. Quyết định về Quy trình, thủ tục và điều kiện xem xét, kết nạp đối với các nước thành viên mới

2.3. Quyết định về Quy trình và thủ tục của hội đồng trọng tài liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước với Nhà nước

2.4. Quyết định về Bộ quy tắc ứng xử của trọng tài viên liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với Nhà nước

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]