Kế hoạch của Chính Phủ về thực hiện hiệp định CPTPP

24327

Kế hoạch của các Bộ, ngành về thực hiện Hiệp định CPTPP

1. Bộ Công Thương: Quyết định số 456/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Công Thương

2. Bộ Giao thông Vận tải: Quyết định số 1838/BGTVT-HTQT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Giao thông Vận tải

3. Bộ Giáo dục và Đào Tạo: Quyết định ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Bộ Ngoại giao: Quyết định số 663/QĐ-BNG ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Ngoại giao

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Quyết định số 2055/BNN-HTQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quyết định số 1331/BTNMT-HTQT ngày 22 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Tài nguyên và Môi trường

7. Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch: Quyết định số 701/BVHTTDL-KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch

8. Bộ Xây dựng: Quyết định số 448/BXD-HTQT ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Xây dựng

9. Thông Tấn Xã Việt Nam: Quyết định số 149/KH-TTX ngày 07 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Thông Tấn Xã Việt Nam

10. Ủy ban Dân tộc: Quyết định số 176/UBDT-HTQT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ủy ban Dân tộc

11. Bộ Tài Chính: Quyết định số 440/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ủy ban Dân tộc

12. Bộ Lao động – Thương Binh – Xã hội: Quyết định số 290/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Lao động – Thương Binh – Xã hội

13. Bộ Nội vụ: Quyết định số 1399/BNV-HTQT ngày 01 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Nội vụ


Kế hoạch của các Tỉnh về thực hiện Hiệp định CPTPP

1. Tỉnh Bắc Giang: Quyết định số 29/KH-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Giang

2. Tỉnh Bắc Kạn: Quyết định số 90/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Kạn

3. Tỉnh Bình Thuận: Quyết định số 908/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Thuận

4. Tỉnh Cà Mau: Quyết định số 37/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Cà Mau 

5. Thành phố Cần Thơ: Quyết định số 48/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Cần Thơ

6. Thành phố Đà Nẵng: Quyết định số 1475/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Đà Nẵng

7. Tỉnh Đắk Lắk: Quyết định số 1725/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đắk Lắk

8. Tỉnh Đắk Nông: Quyết định số 325/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đắk Nông

9. Tỉnh Điện Biên: Quyết định số 509/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Điện Biên

10. Tỉnh Hà Nam:  Quyết định số 613/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Nam

11. Thành phố Hà Nội: Quyết định số 66/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Hà Nội

12. Tỉnh Hà Tĩnh: Quyết định số 68/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Tĩnh

13. Tỉnh Hải Dương: Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hải Dương

14. Tỉnh Hậu Giang: Quyết định số 360/KH-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hậu Giang

15. Tỉnh Hưng Yên: Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hưng Yên

16. Tỉnh Khánh Hòa: Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Khánh Hòa

17. Tỉnh Kon Tum: Quyết định số 499/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Kon Tum

18. Tỉnh Lai Châu: Quyết định số 249/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lai Châu

19. Tỉnh Lạng Sơn: Quyết định số 52/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lạng Sơn

20. Tỉnh Long An: Quyết định số 57/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Long An

21. Tỉnh Nam Định: Quyết định số 30/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Nam Định 

22. Tỉnh Ninh Bình: Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Ninh Bình

23. Tỉnh Phú Thọ: Quyết định ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Phú Thọ

24. Tỉnh Quảng Bình: Quyết định số 253/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Bình

25. Tình Quảng Ngãi: Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Ngãi

26. Tỉnh Sóc Trăng: Quyết định số 32/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Sóc Trăng

27. Tỉnh Thái Bình: Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thái Bình

28. Tỉnh Thanh Hóa: Quyết định số 50/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thanh Hóa

29. Tỉnh Tiền Giang: Quyết định số 76/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Tiền Giang

30. Tỉnh Vĩnh Long: Quyết định số 21/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Vĩnh Long

31. Tỉnh Yên Bái: Quyết định số 50/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Yên Bái

32. Tỉnh Bạc Liêu: Quyết định số 49/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bạc Liêu

33. Tỉnh Cao Bằng: Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Cao Bằng

34. Tỉnh Bến Tre: Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bến Tre

35. Tỉnh Hà Giang: Quyết định số 65/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Giang

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]