Quy định nhập khẩu của Singapore

27673
Singapore thực hiện chính sách mở cửa và việc nhập khẩu vào Singapore rất đơn giản. Các quy trình chuẩn bị nhập khẩu đựơc thực hiện thông qua internet, cho phép thương nhân nhận giấy phép nhập khẩu trong vòng 24h và không gặp nhiều rắc rối.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]