IMarEST muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam

23156

IMarEST là Viện Cơ khí, Khoa học và Công nghệ Hàng hải. Đây là tổ chức nghề nghiệp về hàng hải lớn nhất thế giới, thành lập năm 1889 tại Anh, hiện có 23.000 thành viên và 50 chi nhánh trên toàn thế giới (22 chi nhánh tại châu Á).

Viện cung cấp các thông tin kỹ thuật qua nhiều kênh và hỗ trợ phát triển chuyên môn của các nhà làm nghề hàng hải chuyên nghiệp.

IMarEST hợp tác chặt chẽ với các tổ chức công và tư, cung cấp dịch vụ từ chương trình kỹ năng thiết kế, cấp phép đến học từ xa. Một số đối tác uy tín của IMarEST có thể kể đến là Cơ quan Cảng và Biển của Singapore, Hải quân Singapore, Cơ quan Phát triển Hàng hải Hong Kong, Văn phòng Thuỷ văn học Anh, ALAM, Bumi Armada, Keppel Offshore, Hải quân Australia, BP Shipping, Shell, BV, ABS.

IMarEST muốn tăng cường quan hệ với ngành công nghiệp hàng hải Việt Nam và có thể giúp phát triển các lĩnh vực sau:

– Đăng ký nghề: kỹ sư, giám sát viên, nhà khoa học đăng ký để kiến thức và kinh nghiệm của mình được thừa nhận toàn cầu thông qua Hội đồng Khoa học và Hội đồng Kỹ sư Anh.

– Hỗ trợ học tập và kết nối: mọi thành viên của Viện có thể tiếp cận thư viện và các bài giảng trực tuyến to lớn và mạng lới toàn cầu của Viện.

– Chương trình Thạc sỹ: sinh viên Việt Nam có thể học Thạc sỹ ngành Hàng hải/kỹ sư/đại dương học/đo đạc/thuỷ văn thông qua các chương trình học từ xa của Đại học Plymouth.

– Thành viên công ty: các công ty hàng hải từ Việt Nam có thể tận dụng uy tín và danh tiếng của Viện bằng việc đăng ký làm thành viên.

Viện IMarEST cũng có kinh nghiệm hợp tác với các chính phủ trong khu vực và hỗ trợ các mục tiêu chung trong việc phát triển ngành hàng hải.

Viện kỳ vọng sẽ có thể mở rộng hoạt động và giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hàng hải trong tương lai gần.

Attachments

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]