TPHCM: Ban hành quy định kích cầu đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

22505

UBND TP sẽ trình HĐND TP trước khi ban hành Quy định về kích cầu đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP giai đoạn 2021 – 2025. 

TPHCM: Ban hành quy định kích cầu đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợSở Công Thương được giao bổ sung danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong đó có các sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP phù hợp với các tiêu chí của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng không thuộc tiêu chí sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào danh mục đối tượng được hỗ trợ kích cầu đầu tư trong quá trình sửa đổi, điều chỉnh Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP. 

Giao Sở Công Thương tham mưu danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của TP giai đoạn 2021 – 2025 thay thế Quyết định số 4544/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND TP; thành lập các Hội đồng phát triển ngành công nghiệp xây dựng 3 Chương trình phát triển các ngành công nghiệp (cơ khí-tự động hóa; thực phẩm; dược, nhựa, cao su) giai đoạn 2020 – 2030.

Bình Minh

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]