Tăng cường hàng Việt Nam vào siêu thị tại Singapore.

82376

Hiện nay, Thương vụ Việt Nam tại Singapore đang tiếp tục triển khai giới thiệu sản phẩm, gửi hàng mẫu, cung cấp thông tin doanh nghiệp và thông tin sản phẩm hàng Việt Nam tới các đối tác tại Singapore năm 2022.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới thị trường Singapore xin hãy gửi sản phẩm mẫu chào hàng, brochure và tài liệu có liên quan tới Thương vụ, cụ thể:

Vietnam Trade Office in Singapore

Add: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Whatsapp: +65 86455033

Viber: +84 983212199

Email: [email protected]

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]