Singapore cần nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm đồ hộp

64049

Singapore hiện đang có nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm đóng hộp như sau, các doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin vui lòng liên hệ và gửi bảo giá, khả năng cung cấp cho Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected].

Danh sách tiếng Anh của các mặt hàng đồ hộp như sau

Các mặt hàng rau, củ đóng hộp:
TOMATO & TOMATO BASED (MINESTRONE)
FISH & CHOWDERS SOUP
CANNED ASPARAGUS
CANNED BAMBOO SHOOT
CANNED BEANS
CANNED CHINESE VEG MISC.
CANNED CORN
CANNED MUSHROOM
CANNED OLIVES
CANNED PEAS
CANNED POTATO
CANNED TOMATO
Danh sách mặt hàng thủy sản đóng hộp
Tuna Chunk (Skipjack) LM in Vegetable oil
Tuna chunks in sunflower oil
Canned Corned Tuna
Tuna in Hot and Spicy
Tuna in Springwater
Tuna in Oil
Light Tuna in Water
Tuna in Vegetable Oil
Fried Mackerel Black Beans
Mackerel Fillet in Sunflower Oil
Mackerel Fillet in Extra virgin Olive oil
Mackerel Fillet in Tomato Sauce
Packing sardine
Sardines in Tomato Sauce
Canned Squid Fried Chilli
Pike Eel Fillet in Soy Sauce
FRIED DACE W/PR VEG
Fried Dace w Salted Black Bean
Mọi thông tin về báo giá và khả năng cung cấp, doanh nghiệp vui lòng gửi cho Thương vụ bằng tiếng Anh theo địa chỉ [email protected].
Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]