Thương vụ hỗ trợ Bệnh viện Ngọc Phú tìm hiểu thị trường Singapore

44580

Chiều 20/8/2018, thừa uỷ quyền của Tham tán Thương mại, Bí thư thứ Nhất Lê Đình Vũ đã tiếp và hướng dẫn Bệnh viện Ngọc Phú tìm hiểu các quy định về việc kinh doanh spa tại Singapore và hỗ trợ lãnh đạo Bệnh viện khảo sát, tìm hiểu thị trường.

Kết quả hỗ trợ của Thương vụ được lãnh đạo Bệnh viện đánh giá cao và ghi nhận, đồng thời tiếp tục đề nghị Thương vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong tương lai.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]