Xem xét ban hành cơ chế thí điểm mua bán điện tái tạo trực tiếp

18759
Chia sẻ thông tin về chương trình thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện tái tạo và khách hàng đã trình Chính phủ xem xét phê duyệt, Bộ Công thương mới đây cho biết, theo cơ chế đang trình, các nhà máy điện năng lượng tái tạo đủ điều kiện bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện, thông qua lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối.
Khách hàng sử dụng điện tham gia chương trình thí điểm là khách hàng lớn. Các khách hàng lớn mua điện trực tiếp từ đơn vị phát điện do hai bên thỏa thuận với nhau. Việc thí điểm cơ chế mua bán điện thông qua lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối sẽ tạo tiền đề cho việc triển khai thị trường điện bán lẻ các giai đoạn sau. 
Cũng theo đại diện Bộ Công thương, mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy vận hành thị trường điện cạnh tranh và thúc đẩy phát triển, sử dụng các nguồn điện tái tạo. Khách hàng sử dụng điện và đơn vị phát điện năng lượng tái tạo ký kết trực tiếp hợp đồng tối thiểu 10 năm, mức giá và sản lượng hợp đồng hai bên tự thỏa thuận.
Tác giả Mai Phương
Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]