Xuất nhập khẩu Singapore, tình hình thị trường cần nắm tháng 12 và cả năm 2020

47983
  1. Tình hình XNK của Singapore trong tháng 12 và cả năm 2020:

1.1 Tổng quan:

Trong tháng 12, tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt 86,4 tỷ SGD, giảm 0,28%, trong đó XK đạt 46,2 tỷ SGD, tăng 2,63% và NK đạt 40,1 tỷ SGD, giảm 3,43% so với tháng 12/2019. Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá có xuất xứ từ Singapore đạt 20,1 tỷ SGD (giảm 1,21%) và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt 26,1 tỷ SGD (tăng 5,8%), chiếm lần lượt 50,2% và 49,8% tổng kim ngạch XK. Tháng 12/2020 chứng kiến sự phục hồi sản xuất trong nước khá tốt khi mà mức suy giảm của hàng hoá xuất khẩu có xuất sứ Singapore chỉ giảm khoảng 1,21%, thấp hơn nhiều so với các tháng trước đây.

Nếu tính cả năm 2020: Tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt 969,1 tỷ SGD, giảm 5,2%, trong đó XK đạt 515,6 tỷ SGD, giảm 3,17% và NK đạt 453,5 tỷ SGD, giảm 7,4%. Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá xuất xứ Singapore đạt 234,4 tỷ SGD, giảm 6,8% và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt 281,2 tỷ SGD, tăng 0,1%.

1.2 Với 20 đối tác thương mại lớn: So với cùng kỳ 2019, trong 15 đối tác thương mại lớn nhất, chiếm khoảng 80,7% tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới, trong năm 2020 kim ngạch XNK của Singapore với 10/15 đối tác suy giảm, trong đó 3 đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc, Malaysia và Mỹ đều giảm lần lượt là 0,81%, 8,46% và 2,47%. Đáng chú ý, một số đối tác lớn khác có mức suy giảm 2 con số như Úc (giảm 23,54%), Ấn Độ (giảm 18,52%), Indonesia (giảm 16,71%) và Pháp (giảm 10,68%). 5/15 đối tác thương mại lớn nhất còn lại vẫn duy trì đà tăng trưởng như Đài Loan (13,04%), Hàn Quốc (tăng 13%), Thái Lan (4,99%) và Hong Kong (tăng 5,61%), Việt Nam (0,12%). Bất chấp xu hướng suy giảm XNK nói chung, TQ vẫn giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Singapore, bỏ xa các đối tác như Malaysia, Mỹ, Đài Loan và Hong Kong (lần lượt đứng thứ 2, 3, 4 và thứ 5).

Về nhập khẩu: Các thị trường nhập khẩu chính của Singapore là Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Pháp, Thái Lan. Việt Nam đứng thứ 17/20 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Singapore song lại nằm trong nhóm 6/20 thị trường nhập khẩu lớn nhất duy trì đà tăng trưởng dương: Thái Lan (tăng 29,2%), Hàn Quốc (tăng 14,77%), Đài Loan (tăng 13,36%), Việt Nam (tăng 11,26%), Hong Kong (tăng 9,68%) và Malaysia (tăng 1,19%). 14/20 thị trường nhập khẩu lớn còn lại đều bị suy giảm.

Về xuất khẩu: Các thị trường xuất khẩu chính của Singapore là Trung Quốc, Hong Kong, Mỹ, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam… Việt Nam là thị trường xuất khẩu thứ 10/20 của Singapore.

1.3 Theo ngành hàng:

Về XK: Trong tháng 12, 12/21 ngành hàng XK chủ lực của Singapore ra thế giới bị suy giảm so với cùng kỳ 2019, trong đó một số ngành hàng XK suy giảm 2 con số như: phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ và các bộ phận (giảm 42,41%), hoá chất (giảm 34,84%), xăng dầu và sản phẩm dầu mỏ (giảm 33,76%), các sản phẩm từ sắt thép (giảm 21,21%), các sản phẩm từ sắt thép (giảm 23,01%), đồng hồ, đồng hồ cá nhân và bộ phận (giảm 10,51%)… Trong bối cảnh suy giảm XK, có 9/21 ngành hàng xuất khẩu hàng đầu của Singapore duy trì đà tăng trưởng, trong đó có ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch XK tăng khá cao như máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng (tăng 19,06%). Một số ngành hàng khác có mức tăng trưởng xuất khẩu khá tốt như bưu phẩm (tăng 52,26%), các sản phẩm từ nhựa (tăng 21,44%), rượu và đồ uống (tăng 7,98%).

Nếu tính cả năm 2020, 17/22 ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Singapore suy giảm và 11/22 nhóm ngành hàng suy giảm ở mức hai con số. Điều này khiến cho kim ngạch xuất khẩu của Singapore trong nhiều tháng liên tiếp bị sụt giảm. Đáng chú ý, máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng (nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu) và ngọc trai, đá quý và sản phẩm kim hoàn (đứng thứ 5) có mức tăng trưởng tương đối tốt, lần lượt là 10,56% và 15,88%.

Về NK: Trong tháng 12, 10/21 nhóm ngành hàng NK chính của Singapore giảm so với cùng kỳ 2019, trong đó 6/21 ngành hàng NK chủ lực sụt giảm 2 con số và có một số nhóm ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân NK như xăng dầu, sản phẩm từ xăng dầu, giảm 10,76%. 12/23 ngành hàng nhập khẩu chính còn lại tăng trưởng dương. Đáng chú ý 4/5 nhóm ngành hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất đều tăng trưởng rất cao: máy móc, thiết bị, điện thoai di động, linh kiện và phụ tùng (tăng 77,82%), lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng (tăng 147,5%), ngọc trai, đá quý và sản phẩm kim hoàn (tăng 23,38%), máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (tăng 61,82%).

Mặc dù số liệu cho thấy đà suy giảm nhập khẩu diễn ra trong cả năm 2020 và bao trùm phần lớn các nhóm ngành hàng nhập khẩu chính của Singapore, tuy nhiên một số nhóm ngành hàng nhập khẩu vẫn gia tăng mạnh, thể hiện nhu cầu của thị trường Singapore khá lớn như dầu mỡ động vật, chất béo (tăng 76,18%), ngọc trai, đá quý và sản phẩm kim hoàn (tăng 21,11%), dược phẩm (tăng 14,27%), máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng (tăng 12,04%), nhôm và sản phẩm từ nhôm (tăng 9,73%)…

  1. Phân tích cán cân XNK Việt Nam – Singapore:

Trong tháng 12, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt 2,1 tỷ SGD, tăng 13,38% so với cùng kỳ 2019, trong đó XK từ Việt Nam sang Singapore đạt 448,9 triệu SGD, tăng 26,56% và NK từ Singapore vào Việt Nam đạt 1,6 tỷ SGD, tăng 10,23%. Trong hàng hoá từ Singapore xuất sang Việt Nam, hàng hoá xuất xứ Singapore, chỉ đạt 403,6 triệu SGD, giảm 13,4% song hàng hoá từ nước 3 qua Singapore xuất sang Việt Nam đạt tới 1,2 tỷ SGD (chiếm 75,34%), tăng 21,04%. Cán cân XNK giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 12 tăng rất mạnh, trái ngược xu hướng suy giảm XNK nói chúng của Singapore với thế giới. Đáng chú ý, chiều XNK từ Việt Nam sang Singapore trong tháng 12 tăng khá ấn tượng.

Nếu tính cả năm 2020, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt 22,7 tỷ SGD, đứng thứ 10/15 đối tác thương mại hàng đầu của Singapore, tăng 0,12% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: XK từ Việt Nam sang Singapore đạt 5,5 tỷ SGD, tăng 11,26%; NK từ Singapore vào VN khoảng 17,2 tỷ SGD, giảm 3,01%. Trong hàng hoá từ Singapore NK vào VN, hàng hoá có xuất xứ Singapore, đạt gần 4,5 tỷ SGD, giảm 22,23% và hàng hoá từ nước thứ 3 qua Singapore vào Việt Nam, đạt 12,7 tỷ SGD, tăng 6,27%.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore:

Cũng theo số liệu trên, trong tháng 12, kim ngạch XNK hàng hoá của Singapore và Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù có 12/21 nhóm ngành XK chủ lực suy giảm, tăng trưởng âm song 9/21 nhóm ngành hàng XK chủ lực khác lại tăng rất cao, giúp cho kim ngạch XK của Việt Nam sang Singapore tăng cao trong tháng 12. 3/4 nhóm ngành ngành XK chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng; thuỷ tinh và sản phẩm thuỷ tinh; và xăng dầu và sản phẩm từ xăng dầu, tăng lần lượt là 120,93%, 32,79%, và 19,19%. Một số ngành hàng khác tuy chiếm tỷ trọng nhỏ song cũng tăng trưởng khá tốt như rễ, rau, củ các loại (tăng 83,5%), giấy và các sản phẩm từ giấy (tăng 37,41%).

Trong cả năm 2020, 14/22 ngành hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Singapore suy giảm song 8/22 ngành hàng XK chủ lực lại tăng ở mức cao, có ngành hàng XK tăng ở mức 3 con số như các sản phẩm dệt may để sản xuất quần áo (tăng 290,58%); 2 nhóm ngành hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất tăng trưởng khá cao như máy móc, điện thoại di động và linh kiện, thiết bị (tăng 58,09%) và thuỷ tinh và các sản phẩm thuỷ tinh (tăng 34,9%). Sự tăng trưởng của các nhóm ngành hàng XK trên đây góp phần đáng kể giúp cho cán cân XK của Việt Nam sang Singapore trong cả năm 2020 tăng trưởng dương ở mức khá cao.

Nhập khẩu hàng hoá từ Singapore vào Việt Nam:

Tháng 12 tiếp tục chứng kiến đà suy giảm đáng chú trong kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Singapore. Cụ thể: 12/22 ngành hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Singapore giảm; và 6/22 ngành hàng NK tiếp tục tăng so với cùng kỳ 2019. Đáng chú ý, trong xu hướng suy giảm NK từ Singapore vào Việt Nam thì hàng hoá trung gian qua Singapore nhập khẩu vào Việt Nam tại liên tục tăng (trong tháng 12 tăng 21,04% và trong cả năm 2020 tăng 6,27%). Điều này cho thấy vai trò trung gian của thị trường Singapore như là cầu dẫn để hàng hoá từ nước thứ 3 nhập khẩu vào Việt Nam.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]