Bộ Nhân lực Singapore (MOM) siết chặt quản lý và cấp thị thực lao động (EP) cho người nước ngoài

34990

Các đơn vị tuyển dụng lao động đang được ưu đãi đặc biệt trong quy trình nộp đơn xin cấp thị thực lao động cho “nhân sự chuyển đổi trong nội bộ công ty ở nước ngoài” (ICT), theo “Hiệp định Chung về Thương mai trong lĩnh vực dịch vụ” (GATS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hoặc Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đang có hiệu lực mà Singapore tham gia ký kết, tới đây sẽ phải tuyển dụng theo kênh tuyển dụng thông thường, tức là không còn được hưởng ưu đãi, bởi vì Bộ Nhân lực Singapore (MOM) siết chặt việc quản lý, cấp EP.

Thị thực lao động (EP) là loại thị thực Singapore cho cấp người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý và điều hành làm việc tại Singapore với mức lương tối thiểu 4.500 SGD/tháng và đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp do MOM ban hành.

Theo “Khung Đánh giá Công bằng” (the Fair Consideration Framework) mới được MOM ban hành, mọi đơn vị tuyển dụng lao động tại Singapore phải đăng quảng cáo vị trí cần tuyển dụng nhân sự trên trang web: MyCareersFuture.gov.sg.

Các ICTs cũng không còn được mang theo gia đình vào Singapore theo diện thị thực người đi theo (DP) hoặc thị thực thăm dài hạn (LTVP), ngoại trừ các trường hợp quy định cụ thể tại FTA và đáp ứng các điều kiện cụ thể của MOM.

Quy định cấp EP mới cũng yêu cầu người nước ngoài khi được cấp EP chỉ được làm việc tạm thời tại Singapore, cụ thể là trong khoảng thời gian nêu trong FTA có hiệu lực và sau khi hết thị thực lao động không được tuyển dụng tiếp hoặc không được định cư lâu dài tại Singapore.

Công ty Luật Baker&MacKenZie cho biết, trong quy định mới, nếu các ứng viên xin EP đang làm việc cho thực thể ngoài Singapore muốn đến Singapore làm việc lâu dài và/hoặc theo diện đoàn tụ gia đình tại Singapore, các đơn vị tuyển dụng phải xét đơn xin EP trên kênh quảng cáo việc làm hoặc xét đến các tiêu chuẩn, điều kiện miễn trừ quảng cáo vị trí việc làm.

Ngoài các trường hợp thuộc diện có ký FTA, một số trường hợp khác cũng không thuộc diện điều chỉnh của quy định mới ban hành: công ty có dưới 10 nhân sự; vị trí cần tuyển dụng có mức lương cố định hàng tháng từ 20.000 SGD trở lên; và vị trí cần tuyển dụng có thời gian tuyển dụng ngắn, ví dụ dưới 1 tháng.

Công ty Luật Baker&MacKenZie đánh giá quy định mới của MOM sẽ hạn chế các nhà tuyển dụng nộp đơn tuyển dụng lao động qua kênh ICTs mà chuyển sang tuyển dụng lao động qua kênh quảng cáo, tìm người lao động thông thường, đăng tải trên trang web: MyCareersFuture.gov.sg. 

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]