Xuất nhập khẩu Singapore, tình hình thị trường cần nắm tháng 7/2020

15060
  1. Tình hình XNK của Singapore với thế giới trong tháng 77 tháng đầu năm 2020:

Trong tháng 7: Tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt 79,67 tỷ SGD, giảm 8,86% so với cùng kỳ 2019, trong đó XK đạt 42,03 tỷ SGD, giảm 9,9% và NK đạt 41,8 tỷ SGD, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá có xuất xứ từ Singapore đạt 18,31 tỷ SGD giảm 13,38% và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt 23,49 tỷ SGD (chiếm 62%) giảm 3,13% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 7 tháng năm 2020: Tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt 543,63 tỷ SGD, giảm 7,72%, trong đó XK đạt 261,42 tỷ SGD, giảm 7,59% và NK đạt 282,2 tỷ SGD, giảm 7,84%. Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá xuất xứ Singapore đạt 127,09 tỷ SGD, giảm 14,04% và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt 155,11 tỷ SGD, giảm 2,05%.

Biến động XNK của Singapore với 15 đối tác thương mại lớn: Trong 7T/2020, so với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch XNK của Singapore với 9/15 đối tác lớn ghi nhận mức giảm. Nhóm đối tác có mức sụt giảm lớn gồm: Indonesia (-12,93%); Malaysia (-9,29%); Philippines (-9,24%) và Ấn Độ(-24,86). Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore, ghi nhận mức sụt giảm nhẹ 1,41% (chủ yếu do sự sụt giảm mạnh về nhu cầu nhập khẩu của Việt Nam). Trong khi đó, kim ngạch XNK của Singapore với một số đối tác lớn khác lại tăng trưởng tương đối tốt như Thái Lan (tăng 10,61%), Hàn Quốc (tăng 12,25%), Đài Loan (tăng 11,76%), Hà Lan (tăng 8,69%),…

Xét riêng về kim ngạch NK của Singapore: Trong 7T/2020, so với cùng kỳ 2019, kim ngạch NK từ 15/20 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Singapore giảm, trong đó có 8 thị trường ghi nhậnmức sụt giảm 2 con số: Ả Rập Saudi, giảm 53,83%; UAE, giảm 52,85%; Ấn Độ, giảm 10,99%; Thuỵ Sỹ, giảm 14,36%; Pháp, giảm 19,18%; Qatar, giảm 24,46%; và Hoa Kỳ, giảm 15,02%. Trái ngược với xu hướng suy giảm mạnh về nhập khẩu, một số thị trường lại có mức tăng xuất khẩu tương đối mạnh vào Singapore như Thái Lan, tăng 37,44%; Việt Nam, tăng 14,07%; Hàn Quốc, tăng 11,39%; Đài Loan, tăng 10,35%…

 

Theo nhóm ngành hàng:

Về XK: Trong tháng 7, 13/20 nhóm ngành hàng XK đạt kim ngạch lớn nhất của Singapore ra thế giới đều bị suy giảm so với cùng kỳ 2019, trong đó có 7  nhóm ngành hàng xuất khẩu suy giảm 2 con số, mức suy giảm lớn nhất gồm: bưu phẩm, giảm 78,98%; xăng dầu và sản phẩm dầu mỏ, giảm 37,23%; rượu và đồ uống, giảm 26,44%; cao su & các sản phẩm cao su giảm 22,73%… Trong 8 nhóm hàng chủ lực của Singapore đạt trên 1 tỷ SGD/tháng, số liệu ghi nhân mức giảm của 4/8 nhóm hàng bao gồm: xăng dầu và dầu mỏ (giảm 37,23%), dụng cụ và thiết bị quang học (giảm 8,38%), nhựa và các sản phẩm nhựa (giảm 14,29%)… Nhóm hàng chủ lực luôn đạt kim ngạch lớn nhất của Singapore trong nhiều năm qua là máy móc linh kiện điện tử vẫn giữ mức tang trưởng tốt 9,23% với kim ngạch 15,32 tỷ SGD trong tháng 7/2020.

Về NK: Trong tháng 7, 13/20 nhóm ngành hàng NK chính của Singapore ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ 2019, trong đó đáng chú ý có 02 nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn ghi nhận mức giảm là máy móc trang thiết bị cơ khí (kim ngạch nhập khẩu trong T7/2020 đạt 6,37 tỷ SGD giảm 6,87%) và xăng dầu & các sản phẩm dầu mỏ (kim ngạch T7/2020 4,64 tỷ SGD giảm 47,90%). Một số nhóm ngành hàng khác có kim ngạch trên 200 triệu SGD trong tháng 7/2020 có mức sụt giảm lớn bao gồm: phương tiện bay và thiết bị, giảm 43,78%; hóa chất, giảm 29,71%, các sản phẩm sắt thép giảm 21,59%, rượu & đồ uống giảm 26,83%. Một số ngành hàng nhập khẩu vẫn duy trì đà tăng tốt như: máy móc linh kiện điện tử tang 16,32%; nhôm và sản phẩm từ nhôm, tăng 34,61%;

 

  1. Tình hình XNK giữa Việt Nam – Singapore trong tháng 7/2020 và 7 tháng đầu năm 2020:

 

Trong tháng 7, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt 1,89 tỷ SGD, giảm 0,48% so với tháng cùng kỳ năm 2019, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore đạt 368,5 triệu SGD, giảm 26% và nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam đạt 1,52 tỷ SGD, tăng 8,57%. Trong cơ cấu hàng hoá từ Singapore xuất sang Việt Nam, hàng hoá có xuất xứ từ Singapore, đạt 427,19triệu SGD giảm 0,25% và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 qua Singapore xuất sang Việt Nam đạt 1,2 tỷ SGD, tăng 12,44% so với cùng kỳ 2019.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt 12,91 tỷ SGD, giảm 1,41% so với cùng kỳ 2019 và Việt Nam đứng thứ 10/15 đối tác thương mại hàng đầu của Singapore. Cụ thể, xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore đạt 3,37 tỷ SGD, tăng 14,07%; nhập khẩu đạt 9,54 tỷ SGD, giảm 5,92%. Trong số hàng hoá từ Singapore nhập khẩu vào VN, hàng hoá có xuất sứ Singapore, đạt 2,63 tỷ SGD giảm 23,28%, và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 qua Singapore vào Việt Nam, đạt 6,9 tỷ SGD, tăng 2,97%.

 

 

 

Xuất nhập khẩu Việt Nam – Singapore trong 7 tháng đầu năm:

Trong 7 tháng đầu năm 2020, hầu hết các nhóm ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore vẫn giữ được mức tăng trưởng kim ngạc tốt: thủy tinh và các sản phẩm thuỷ tinh tăng 31,13%; quần áo dệt kim tăng 20.17%, sản phẩm sắt thep tăng 44,68%, hàng may mặc dệt kim (HS 61) tăng 4,39%, gạo & ngũ cốc tăng 13,95% so với cùng kỳ 2019. Đáng chú ý có nhóm hàng máy móc, linh kiện điện tử & điện thoại di động đạt kim ngạch 1,52 tỷ SGD tăng 68,88% so với cùng kỳ 2019, nhóm hàng dệt may đã hoàn thiện (HS 63) cũng ghi nhận mức tăng trưởng 235% do nhu cầu về sản phẩm khẩu trang tăng mạnh. Một số nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận mức suy giảm như dầu thô giảm 70,82%, giày dép giảm 23,43%; thuốc lá giảm 27,39%; thủy sản giảm 12,53%, các sản phẩm đồ da và túi xách, giảm 24,81%; nhựa và các sản phẩm từ nhựa giảm 17,85%.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Singapore vào Việt Nam ghi nhận mức giảm của 14/20 nhóm ngành hàng có kim ngạch lớn nhất. Hầu hết các nhóm ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân hàng hoá nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam đều giảm mạnh như xăng dầu và sản phẩm từ dầu mỏ, giảm 48,6%; nhựa và sản phẩm từ nhựa, giảm 27,27%; thuốc lá và nguyên liệu giảm 42,39%; đồ uống và rượu giảm 44,29%; giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 23,74%; dược phẩm giảm 14,42%, cao su và các sản phẩm từ cao su giảm 20,69%.

 

Xuất nhập khẩu Việt Nam – Singapore trong tháng 7/2020:

Tháng 7/2020 tiếp tục chứng kiến sự suy giảm trong kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam Singapore, cụ thể: 15/20 nhóm ngành hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam vào Singapore suy giảm, trong đó có 11 nhóm ngành có mức suy giảm 2 con số như xăng dầu và sản phẩm xăng dầu, giảm 94,62%; thủy sản giảm 13,08%, thuốc lá & nguyên liệu giảm 53,61%, giày dép giảm 20,15%, máy móc công cụ cơ khí giảm 17,59% .Bên cạnh đó, một số nhóm hàng ghi nhậnmức tăng trưởng xuất khẩu vào Singapore so với cùng kỳ tháng 7/2019 như: thủy tinh và sản phẩm thủy tinh tang 16,96%; giấy và các sản phẩm từ giấy tang 34,23%, các mặt hàng dệt may hoàn thiện tăng 75,22%. Đối với nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là máy móc linh kiện điện tử & điện thoại di động ghi nhận mức giảm 0,68% với kim ngạch 117,89 triệu SGD trong tháng 7/2020.

Trong tháng 7/2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Singapore vào Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ 2019, tuy nhiên 12/20 nhóm ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch nhập khẩu ghi nhận mức giảm, trong đó có 8 nhóm ngành hàng giảm 2 con số như thuốc lá và nguyên liệu giảm 24,60%, tinh dầu…

Các nhóm ngành hàng nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tốt bao gồm dược phẩm tăng 53,88%, xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu tang 18,59% đặc biệt nhóm hàng chiếm kim ngạch lớn nhất là máy móc linh kiện điện tử & điện thoại di động tăng 33,41% với kim ngạch 764,43 triệu SGD chỉ trong tháng 7/2020.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]