Xuất nhập khẩu Singapore, tình hình thị trường cần nắm tháng 2/2021

19139
  1. Tình hình XNK của Singapore trong tháng 02/2021:

1.1 Tổng quan:

Trong tháng 02/2021, tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt 80,3 tỷ SGD, giảm 3,27%, trong đó XK đạt 42,6 tỷ SGD, giảm 2,04% và NK đạt 37,6 tỷ SGD, giảm 4,62% so với tháng 02/2020. Hàng hoá xuất xứ từ Singapore tiếp tục đà suy giảm, khoảng 7,24% trong khi thương mại trung gian, hàng hoá từ nước thứ 3 qua Singapore tái xuất duy trì đà tăng trưởng dương, khoảng 2,84%.

Kim ngạch XNK của Singapore tháng 2 tiếp tục xu hướng suy giảm tiếp diễn nhiều tháng trong năm 2020. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp trong năm 2021 kim ngạch XNK suy giảm. Hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch XNK đạt 164 tỷ SGD, giảm 2,59%, trong XK và NL giảm lần lượt 0,44% và 4,93%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá không giảm sâu là nhờ vào sự tăng trưởng dương trong kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trung gian.

1.2 Với 15 đối tác thương mại lớn: Trong 2 tháng đầu năm 2021 (so với cùng kỳ 2020), trong 15 đối tác có kim ngạch thương mại lớn nhất (chiếm 80% kim ngạch XNK của Singapore với thế giới), có 8/15 đối tác có kim ngạch thương mại suy giảm, một số đối tác có mức suy giảm 2 con số như Thái Lan (giảm 17,15%), Indonesia (giảm 13,69%), Mỹ (giảm 13%), Đức (giảm 10,21%). Đáng chú ý, các đối tác thương mại lớn thứ 1, 2, 4 và 5, có mức tăng trưởng thương mại tương đối cao như Trung Quốc (tăng 19,53%), Malaysia (tăng 2,62%), Đài Loan (tăng 27,7%) và Hong Kong (tăng 14,74%).

Về nhập khẩu: Các thị trường nhập khẩu chính của Singapore là Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Pháp, Đức… Việt Nam đứng thứ 19/20 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Singapore và nằm trong nhóm 14/20 thị trường nhập khẩu có mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2020. Một số thị trường nhập khẩu suy giảm 2 con số như Qatar (giảm 52,49%), Thái Lan (giảm 37,39%), Indonesia (giảm 26,24%), Pháp (giảm 23,17%)…

Về xuất khẩu: Các thị trường xuất khẩu chính của Singapore là Hong Kong, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam… Việt Nam là thị trường xuất khẩu thứ 10 của Singapore. Đáng chú ý, một số thị trường xuất khẩu của Singapore có mức tăng trưởng đột biến, tới 2 và 3 con số như Campuchia (tăng 412,47%), Pháp (tăng 63,52%), Trung Quốc (tăng 21,56%), Đài Loan (tăng 20,5%), Hong Kong (tăng 13,9%)…

1.3 Theo ngành hàng:

Về XK: Trong tháng 02, chỉ có 8/21 ngành hàng XK chủ lực của Singapore ra thế giới tăng, trong đó có nhóm ngành hàng máy móc, thiết bị, điện thoai di động, linh kiện (tăng 11,98%), ngọc trai, đá quý và sản phẩm kim hoàn (tăng 107,47%). 13/21 nhóm ngành hàng còn lại đều giảm, nhiều nhóm ngành hàng XK giảm 2 con số như phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ và thiết bị (giảm 56,94%), dược phẩm (giảm 39,89%), bưu phẩm (giảm 38,33%), các sản phẩm từ sắt thép (giảm 19,89%), giấy và sản phẩm từ giấy (giảm 10,72%)…

Về NK: Trong tháng 02, mặc dù kim ngạch NK của Singapore giảm song có 12/21 nhóm ngành hàng NK chính tăng trưởng dương; 7 nhóm ngành NK chiếm tỷ trọng lớn nhất đều tăng mạnh, có ngành hàng tăng ở mức ở mức 2-3 con số như máy móc, thiết bị, điện thoại và phụ kiện (tăng 50,08%), xăng dầu và sản phẩm xăng dầu (tăng 1,3%), lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang bị (tăng 103,8%), ngọc trai, đá quý và sản phẩm kim hoàn (tăng 70,01%) và máy quang học, dụng cụ đo lường (tăng 73,52%), hoá chất (tăng 18,36%) và nhựa, sản phẩm từ nhựa (tăng 3,98%). Nhiều nhóm ngành hàng khác giảm kim ngạch NK như phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ và bộ phận (giảm 43,2%), sắt thép (giảm 23,32%), các sản phẩm từ sắt thép (giảm 20,26%), da và các sản phẩm từ da (giảm 17,24%), giấy và sản phẩm từ giấy (giảm 11,12%)…

  1. Phân tích cán cân XNK Việt Nam – Singapore:

Trong tháng 02, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt 1,9 tỷ SGD, giảm 11,05% so với cùng kỳ 2020, trong đó XK từ Việt Nam sang Singapore đạt 442 triệu SGD, giảm 22,55% và NK từ Singapore vào Việt Nam đạt 1,4 tỷ SGD, giảm 6,75%.

Trong hàng hoá từ Singapore xuất sang Việt Nam, hàng hoá xuất xứ Singapore, đạt 401 triệu SGD, giảm 3,16% và hàng hoá từ nước 3 qua Singapore xuất sang Việt Nam, đạt 1 tỷ SGD (chiếm 72%), giảm 8,08%.

Cán cân XNK giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 2 giảm sau khi tăng mạnh trong tháng 1/2021. Trong đó kim ngạch XK giảm khá sâu, gần 23%.

Tuy xét trong cả 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore vấn duy trì đà tăng trưởng dương, khoảng 5,71%, XK giảm 8,65% và NK tăng 10,45%.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore:

Cũng theo số liệu trên, trong tháng 02, kim ngạch XK hàng hoá từ VN sang Singapore giảm sâu, 22,55%. Nhóm ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất là máy móc, thiết bị, điện thoại di động và linh kiện, đạt 142 triệu SGD (chiếm 32% kim ngạch XK) giảm tới 50,77%. Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và thiết bị, gạo và ngũ cốc, và thuỷ sản, giảm lần lượt 25,57%, 24,46% và 29,67%. Do đó, mặc dù xăng dầu, các sản phẩm xăng dầu (đứng thứ 2), tăng tới 134,85% và có tới 13/21 nhóm ngành hàng XK chủ lực tăng trưởng dương, song vẫn không đổi được chiều tăng trưởng âm của kim ngạch XK. Một số nhóm ngành hàng XK tăng trưởng khá cao trong tháng 2/2021 như đồng hồ, đồng hồ cá nhân và phụ kiện (tăng 84,94%); đồ nội thất và sản phẩm liên quan (tăng 69,02%); giày dép các loại (tăng 48,67%); rễ, rau củ các loai (tăng 46,78%)…

Nhập khẩu hàng hoá từ Singapore vào Việt Nam:

Tháng 2 chứng kiến sự giảm mạnh trong kim ngạch NK từ Singapore vào Việt Nam. Hầu hết các nhóm ngành hàng NK chính đều suy giảm. Chỉ có 5/20 nhóm ngành hàng NK chính tăng trưởng dương. Bốn nhóm ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất là máy móc, thiết bị, điện thoại di động, xăng dầu và sản phẩm xăng dầu, nhựa và các sản phẩm nhựa, và lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và thiết bị, giảm lần lượt 2,66%, 5,46%, 4,99% và 19,13%. Nhiều nhóm ngành hàng khác cũng giảm sâu như nước hoa, mỹ phẩm; máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế; phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ; rượu và đồ uống; thuốc lá và nguyên liệu thay thế…

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]