Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển chia sẻ về Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp

19835

Petrolimex Sài Gòn vinh dự được mời Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đến nói chuyện với chuyên đề “Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp và của Petrolimex” tại Trụ sở 15 Lê Duẩn – Quận 1, TP. HCM, ngày 9.7.2020.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển chia sẻ về chiến lược cạnh tranh tại Petrolimex Sài Gòn

Tại buổi nói chuyện, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã nhận định về bối cảnh hiện nay với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cũng như phân tích khá sâu sắc tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đối với Petrolimex nói riêng.

Nguyên Bộ trưởng cho rằng, chiến lược phát triển của mỗi quốc gia cũng như mọi doanh nghiệp hiện nay về bản chất là chiến lược nâng cao sức cạnh tranh. Giờ đây, quy mô không bằng tốc độ và tư duy mạnh hơn kinh nghiệm đang trở thành quy luật (có tính) phổ quát trong thế giới hiện đại. Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu các giải pháp để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức và thúc đẩy sự phát triển trong bối cảnh hiện nay.

Petrolimex Sài Gòn

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]