Sản lượng chế tạo của Singapore tiếp tục chậm lại

995671

Sản lượng chế tạo của Singapore trong tháng 8/2022 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn so với mức tăng 0,8% đã điều chỉnh vào tháng 7/2022.

Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) cho biết, sản lượng chế tạo của nước này trong tháng 8/2022 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn so với mức tăng 0,8% đã điều chỉnh vào tháng 7/2022 và mức tăng 2,6% trong tháng 6.
Trừ lĩnh vực y sinh, sản lượng chế tạo trong tháng 8/2022 giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 3,1% trong tháng 7 và tăng 4,9% trong tháng 6.
Đối với hiệu quả của các lĩnh vực khác nhau, sản lượng của ngành điện tử đã giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8/2022 với tất cả các phân khúc đều ghi nhận sản lượng giảm do nhu cầu giảm. Trong khi đó, ngành hóa chất có sản lượng giảm 11,2%.
Trong khi đó, sản lượng của lĩnh vực y sinh đã tăng 11,1% trong tháng 8/2022./.

BNEWS

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]