Singapore: Xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ tăng 20 tháng liên tiếp

39479

Xuất khẩu các mặt hàng nội địa phi dầu mỏ (NODX) của Singapore trong tháng 7/2022 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu các mặt hàng nội địa phi dầu mỏ (NODX) của Singapore trong tháng 7/2022 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã được điều chỉnh tăng 8,5% vào tháng 6/2022, Enterprise Singapore, một cơ quan chính phủ ngày 17/8 cho biết.
Đây là tháng thứ 20 liên tiếp NODX của Singapore tăng trưởng trên cơ sở hàng năm.

Trong tháng 7/2022, NODX điện tử đã tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 4,1% trong tháng Sáu. NODX phi điện tử trong tháng 7/2022 cũng tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 10% trong tháng Sáu.
Trên cơ sở được điều chỉnh theo mùa hàng tháng, NODX của Singapore đã tăng 1,4% trong tháng 7/2022 lên 17,8 tỷ SGD (12,9 tỷ USD), sau khi tăng 3,2% tháng trước đó.

Tái xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore (NORX) đã tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7/2022, sau khi tăng 31,4% trong tháng 6/2022. Cả NORX điện tử và phi điện tử đều tăng.
Xuất khẩu dầu nội địa của Singapore đã tăng 97,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7/2022, so với mức tăng 66,2% trong tháng 6/2022./.

THX

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]