Tình hình nhập khẩu mặt hàng gạo của thị trường Singapore năm 2023

625579

1. Đặc điểm thị trường và nhu cầu nhập khẩu mặt hàng gạo tại địa bàn Singapore trong năm 2023

          Theo số liệu thống kê của Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore năm 2023, tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của thị trường Singapore tăng mạnh ở mức 24,78% so với cùng kỳ, đạt 412 triệu SGD.

Bảng 1: Tổng kim ngạch NK gạo của Singapore từ thế giới năm 2023

(nghìn SGD)

 Sản phẩm2021202220232022 tăng/giảm
cùng kỳ 2021
2023 tăng/giảm
cùng kỳ 2022
Thị phần của từng loại gạo
Gạo (HS1006)342,949330,221412,043-3.71%24.78% 
Gạo lứt Hom ma li (HS 10062010)6,5205,2464,708-19.54%-10.26%1.14%
Gạo lứt thường (HS 10062090)12,20211,77910,675-3.47%-9.37%2.59%
Gạo nếp (HS 10063030)9,1956,6456,473-27.73%-2.59%1.57%
Gạo trắng hom ma li (HS 10063040)64,56867,64473,7604.76%9.04%17.90%
Gạo đồ – parboiled rice (HS 10063091)17,43717,23846,452-1.14%169.47%11.27%
Gạo tẻ trắng (HS 10063099)224,106189,135183,406-15.60%-3.03%44.51%
Gạo vỡ – broken rice (HS 10064090)8,8467,0708,809-20.08%24.60%2.14%
Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063050)11,60027,392006.65%
Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063070)13,86550,3680012.22%

Xét về khối lượng, tổng lượng nhập khẩu 9 loại gạo chính (HS10062010, HS10062090, HS10063030, HS10063040, HS10063091, HS10063099 và HS10064090, HS10063050, HS10063070), ước tính đạt khoảng 434.132 tấn, tăng 14,83% so với cùng kỳ năm 2022. Về thị phần của các mặt hàng gạo, gạo tẻ trắng chiếm thị phần lớn nhất (44,51%), tiếp đến là gạo trắng hommali (chiếm 17,9%), gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (chiếm 12,22%). Các mặt hàng gạo khác chia đều phân khúc còn lại.

Bảng 2: Số liệu nhập khẩu gạo của Singapore năm 2023 theo các nhóm hàng gạo

 Tổng kim ngạch NK từ Thế giớiTăng/giảm của TG so với cùng kỳTổng kim ngạch NK từ Việt NamTăng/giảm của VN so với cùng kỳQuốc gia chiếm tỷ trọng thị trường lớn nhất
(đơn vị: Khối lượng/SGD)(đơn vị: Khối lượng/SGD)
Khối lượngSGDKhối lượngSGDKhối lượngSGDKhối lượngSGD
20222023202220232022202320222023
HS 10062010 (Gạo lứt Hommali)3,0612,8015,2464,708-8.49%-10.26%2 3  – –Thái Lan
HS 10062090 (Gạo lứt thường)6,1526,02811,77910,675-2.02%-9.37%467406583490-13.06%-15.95%Nhật Bản
HS 10063030 (Gạo nếp)7,8056,6936,6456,473-14.25%-2.59%3,8103,0072,8062,517-21.08%-10.30%Thái Lan
HS 10063040 (Gạo trắng hom ma li) 50,07750,66667,64473,7601.18%9.04%9491,8521,0361,82595.15%76.16%Thái Lan
HS 10063091 (Gạo đồ)21,65954,13517,23846,452149.94%169.47% – – – – – –Ấn Độ
HS 10063099 (Gạo tẻ trắng)244,320227,480189,135183,406-6.89%-3.03%77,54175,10461,50164,520-3.14%4.91%Ấn Độ
HS 10064090 (Gạo vỡ)11,86913,9007,0708,80917.11%24.60%2,6071,9001,7301,233-27.12%-28.73%Thái Lan
HS 10063050 (Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ)6,53116,39711,60027,392151.06%136.14%00 – –  Ấn Độ
HS 10063070 (Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ)18,26656,03213,86550,368206.76%263.27%14,13137,7099,29529,766166.85%220.24%Việt Nam
Tổng mặt hàng Gạo (HS1006)   369,740 434,132330,221412,04314.83%24.78%199,014239,95676,952100,35120.57%30.41%Ấn Độ

Theo thống kê ở bảng 1 và bảng 2, thị trường nhập khẩu gạo tại Singapore trong năm 2023 chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt cả về số lượng và giá trị nhập khẩu. 5/9 nhóm gạo chính có kim ngạch tăng, một số có mức tăng rất cao như: Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (tăng 263,27%), Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (tăng 136,14%), gạo đồ (tăng 169,47%). 3/9 nhóm gạo còn lại của Singapore suy giảm kim ngạch nhập khẩu là gạo lứt hom ma li (giảm 14,12%), gạo lứt thường (giảm 11,63%), gạo nếp (giảm 12,64%). Chiều hướng phục hồi và tăng mạnh nhu cầu nhập khẩu gạo trong năm 2023 xuất phát từ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ dẫn đến lo ngại về việc đảm bảo nguồn cung lương thực. Bên cạnh đó, lượng du khách du lịch đến Singapore phục hồi mạnh khiến nhu cầu về gạo cũng dần được phục hồi so với giai đoạn trước dịch.

Trong năm 2023, 15 quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu gạo vào thị trường Singapore không có nhiều thay đổi Ấn Độ, Thái Lan, và Việt Nam lần lượt giữ 3 vị trí dẫn đầu, chiếm tổng cộng 91,24% thị phần. Việt Nam đứng thứ 3, chiếm 24,35% thị phần.

Bảng 3: Top 15 quốc gia là đối tác nhập khẩu gạo chính của Singapore năm 2023
STTQuốc giaKim ngạch 2022Kim ngạch 2023Tăng/giảm kim ngạch so với cùng kỳThị phần gạo tại Singapore
(đơn vị: nghìn SGD)(đơn vị: nghìn SGD)
1Ấn Độ105,093145,50938.46%35.31%
2Thái Lan113,973130,10714.16%31.58%
3Việt Nam76,952100,35130.41%24.35%
4Nhật Bản13,77412,104-12.12%2.94%
5Campuchia6,4859,03839.37%2.19%
6Pakistan2,3714,07871.99%0.99%
7Đài Loan2,1472,58620.45%0.63%
8Myanmar2,2712,53411.58%0.61%
9Australia1,9541,874-4.09%0.45%
10Mỹ2,8311,758-37.90%0.43%
11Bangladesh50165430.54%0.16%
12Ý24748395.55%0.12%
13Trung Quốc602390-35.22%0.09%
14Hàn Quốc281183-34.88%0.04%
15Malaysia981570.04%
 Tổng kim ngạch NK:330,221412,04324.78% –


2. Về tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Singapore năm 2023

Bảng 4: Tổng kim ngạch NK gạo từ Việt Nam của Singapore năm 2023  (nghìn SGD)
Sản phẩm2021202220232022 tăng/giảm
cùng kỳ 2021
2023 tăng/giảm
cùng kỳ 2022
Thị phần của Việt Nam
Gạo lứt Hom ma li (HS 10062010) 3  – – 
Gạo lứt thường (HS 10062090)712583490-18.12%-15.95%4.59%
Gạo nếp (HS 10063030)4,4472,8062,517-36.90%-10.30%38.88%
Gạo trắng hom ma li (HS 10063040)1571,0361,825 – –2.47%
Gạo đồ – parboiled rice (HS 10063091) – – – – – –
Gạo tẻ trắng (HS 10063099)81,74061,50164,520-24.76%4.91%35.18%
Gạo vỡ – broken rice (HS 10064090)2,0681,7301,233-16.34%-28.73%14.00%
Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063050) – – – – – –
Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063070) 9,29529,766220.42%59.10%
Tổng mặt hàng Gạo (HS1006)89,12476,952100,351-13.66%30.41%24.35%

Theo thống kê tại bảng 4, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong năm 2023 tăng trưởng rất tốt, đạt kim ngạch khoảng 100,3 triệu SGD, tăng 30,41% so với cùng kỳ 2022.

Sự sụt giảm của các nhóm như gạo lứt thường, gạo vỡ, gạo nếp được bù đắp bởi mức tăng của nhóm có kim ngạch cao nhất là gạo tẻ trắng (kim ngạch 64,5 triệu SGD, tăng 4,91%) và tăng rất mạnh của nhóm gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (đạt kim ngạch 29,76 triệu SGD, những năm trước nhóm này không được xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore.

So sánh gạo Việt Nam với gạo của các nước khác tại Singapore:

Đối với mặt hàng gạo tẻ trắng (thế mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam), Ấn Độ là quốc gia chiếm thị phần lớn nhất, khoảng 38,98%. Ngoài ra, Ấn Độ cũng là quốc gia gần như chiếm lĩnh tuyệt đối thị trường với loại gạo đồ (chiếm 99,74%) và Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (chiếm 95,96%). Với các sản phẩm gạo còn lại, thì Thái Lan gần như đều chiếm thị phần lớn nhất, cụ thể: gạo lứt homali (99,19%), gạo trắng homali (97,43%), gạo nếp (60,48%), gạo vỡ (58,41%). Với nhóm Gạo lứt thường, Nhật Bản chiếm thị phần lớn nhất (68,34%). Đáng chú ý, hết năm 2023, Việt Nam vẫn giữ vị trí dẫn dẫn đầu về thị phần gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (59,10%). Theo thống kê trên đây, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản đang là các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam trên thị trường gạo Singapore. Về cơ bản, thị trường gạo của Singapore có nhu cầu không lớn song ổn định, từ mức 300 đến 400 triệu SGD mỗi năm. Việc Ấn Độ (nước đang chiếm lĩnh thị phần gạo tẻ trắng, loại gạo Việt Nam có thế mạnh) ban hành lệnh cấm xuất khẩu các loại gạo ngoài basmati từ ngày 20/7/2023, đã được các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng để gia tăng thị phần và giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Singapore khá tốt. Tuy nhiên, ngoài việc doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm gạo, thị trường gạo Singapore có sự điều hành khá sát sao của Chính phủ, thể hiện ở việc Chính phủ xét duyệt và cấp phép nhập khẩu cũng như trực tiếp thanh, kiểm tra chất lượng gạo trước khi đưa ra thị trường. Vì vậy, thỏa thuận và cam kết ở cấp chính chủ 2 nước có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc xuất khẩu gạo sang Singapore.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]