Tình hình xuất nhập khẩu thị trường Singapore tháng 12 năm 2023

625001

1. Tình hình XNK của Singapore tháng 12 và cả năm 2023:

1.1 Tổng quan:

Trong tháng 12/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Singapore với thế giới đạt gần 97,7 tỷ SGD, giảm 6,81% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó xuất khẩu (XK) đạt gần 52,5 tỷ SGD, giảm 4,59% và nhập khẩu (NK) hơn 45,2 tỷ SGD, giảm 9,26%.

Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá có xuất xứ từ Singapore đạt hơn 22,54 tỷ SGD (giảm 7,69%) và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt hơn 29,93 tỷ SGD (giảm 2,11%), chiếm lần lượt 42,9% và 57,1% tổng kim ngạch XK của Singapore.

Bảng 1: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong tháng 12 năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)  
TT Kim ngạchT12/2022T12/2023Tăng, giảm (%)
1Xuất nhập khẩu104,869,85497,730,166-6.81
2Xuất khẩu55,000,08452,476,302-4.59
3Nhập khẩu49,869,77045,253,865-9.26
4+ Hàng có xuất xứ từ Singapore24,423,56722,546,049-7.69
5 + Hàng tái xuất đi nước thứ ba30,576,51729,930,252-2.11

Tính chung cả năm 2023, kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt hơn 1.205 tỷ SGD, giảm 11,69 % so với năm 2022, trong đó XK hơn 638,4 tỷ SGD (giảm 10,08%) và NK gần 567,32 tỷ SGD (giảm 13,44%).

Bảng 2: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong cả năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
 TTKim ngạch20222023Tăng, giảm (%)
1Xuất nhập khẩu1,365,402,5191,205,722,551-11.69
2Xuất khẩu709,966,635638,403,489-10.08
3Nhập khẩu655,435,884567,319,062-13.44
4+ Hàng có xuất xứ từ Singapore329,668,831285,052,963-13.53
5 + Hàng tái xuất đi nước thứ ba380,297,804353,350,526-7.09

1.2 Với 15 đối tác thương mại lớn (xét trong 12 tháng của năm 2023):

Bảng 3: Thống kê thương mại hai chiều của Singapore với 15 đối tác lớn nhất trong cả năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TTĐối tác20222023Tăng, giảm (%)
1Trung Quốc175,025,595167,035,617-4.57
2Mỹ132,745,754129,062,929-2.77
3Malaysia153,017,130123,640,410-19.20
4Đài Loan114,144,28192,901,379-18.61
5Hong Kong83,807,81470,671,287-15.67
6Indonesia76,359,31668,964,798-9.68
7Hàn Quốc70,951,18162,193,431-12.34
8Nhật Bản65,495,61754,445,938-16.87
9Thái Lan42,122,23241,786,947-0.80
10Australia34,658,15429,579,124-14.65
11Việt Nam31,306,12428,926,455-7.60
12Ấn Độ30,825,93828,819,291-6.51
13Đức24,900,02924,285,324-2.47
14UAE29,832,58623,679,302-20.63
15Pháp22,876,36123,231,0211.55

Trong năm 2023 (so với cùng kỳ 2022), kim ngạch XNK giữa Singapore với 14/15 đối tác lớn nhất (chiếm khoảng 80,39% tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới) tăng trưởng âm, một số đối tác có mức giảm khá lớn như UAE (giảm 20,63%), Đài Loan (giảm 18,61%)… Trung Quốc, Mỹ và Malaysia vẫn là 3 đối tác thương mại lớn nhất của Singapore với tổng kim ngạch thương mại xấp xỉ lần lượt là: 167 tỷ SGD; 129 tỷ SGD và 123,6 tỷ SGD. Hết năm 2023, Việt Nam giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Singapore với kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 28,93 tỷ SGD, giảm 7,6%.

Về nhập khẩu: Trong năm 2023, các thị trường nhập khẩu chính của Singapore vẫn là Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia… Việt Nam hiện đứng thứ 21 trong số các đối tác nhập khẩu lớn nhất của Singapore. 17/21 đối tác nhập khẩu của Singapore có kim ngạch NK tăng trưởng âm, một số đối tác có mức giảm cao như Philippines (giảm 42,89%), UAE (giảm 24,08%)… Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch hơn 78,95 tỷ SGD, giảm 9,08%. Tiếp theo sau là Mỹ (thứ 2) và Đài Loan (thứ 3), với kim ngạch lần lượt là 69,8 tỷ SGD (giảm 1,64%) và 65,3 tỷ SGD (giảm 17,69%).

Bảng 4: Thống kê nhập khẩu của Singapore với các đối tác lớn nhất  trong năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TTĐối tác20222023Tăng, giảm (%)
1Trung Quốc86,833,84778,953,375-9.08
2Mỹ70,967,23669,804,450-1.64
3Đài Loan79,335,89265,300,050-17.69
4Malaysia81,897,71763,937,696-21.93
5Hàn Quốc42,221,94234,461,487-18.38
6Nhật Bản36,831,24328,464,350-22.72
7Indonesia25,031,52521,464,484-14.25
8Pháp17,680,30918,496,2924.62
9UAE21,644,11816,431,575-24.08
10Thái Lan18,006,23616,139,075-10.37
11Đức13,731,98513,509,329-1.62
12Anh10,911,67911,334,0523.87
13Thuỵ sỹ15,453,96911,171,457-27.71
14Ấn Độ11,664,0419,431,369-19.14
15Australia11,786,7159,262,091-21.42
18Saudi Arabia12,537,1519,030,787-27.97
16Brazil10,417,6637,809,519-25.04
17Qatar7,042,2887,581,2947.65
19ITALY6,998,7067,561,6928.04
20PHILIPPINES11,509,3716,572,797-42.89
21Việt Nam7,574,2076,559,657-13.39

Về xuất khẩu: Trong năm 2023, các thị trường xuất khẩu chính của Singapore là Trung Quốc, Hong Kong, Malaysia, Mỹ, Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc,… Việt Nam là thị trường xuất khẩu thứ 10 của Singapore. Các thị trường xuất khẩu hàng đầu là Trung Quốc, Hong Kong, Malaysia lần lượt đạt kim ngạch 88,08 tỷ SGD (giảm 0,12%), 67,7 tỷ SGD (giảm 15,01%), và 59,7 tỷ SGD (giảm 16,05%). 

Bảng 5: Thống kê xuất khẩu của Singapore với 20 đối tác lớn nhất trong năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TTĐối tác20222023Tăng, giảm (%)
1Trung Quốc88,191,74888,082,242-0.12
2Hong Kong79,659,07967,706,234-15.01
3Malaysia71,119,41359,702,714-16.05
4Mỹ61,778,51759,258,479-4.08
5Indonesia51,327,79247,500,314-7.46
6Hàn Quốc28,729,23827,731,944-3.47
7Đài Loan34,808,38927,601,329-20.70
8Nhật Bản28,664,37425,981,588-9.36
9Thái Lan24,115,99725,647,8726.35
10Việt Nam23,731,91722,366,798-5.75
11Australia22,871,44020,317,034-11.17
12Ấn Độ19,161,89719,387,9221.18
13Philippines14,979,26213,499,796-9.88
14Hà Lan15,327,71211,216,766-26.82
15Đức11,168,04410,775,995-3.51
18Panama8,560,8867,297,388-14.76
16Liberia7,662,1767,274,074-5.07
17UAE8,188,4687,247,727-11.49
19Bỉ8,519,2936,295,965-26.10
20Quần đảo Marshall7,488,8206,070,746-18.94

2. Phân tích cán cân XNK Việt Nam – Singapore:

Về tổng quan, trong tháng 12, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 2,57 tỷ SGD, tăng 1,84% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó đáng chú ý XK từ Việt Nam sang Singapore vẫn đạt được mức tăng trưởng dương bắt đầu từ tháng 10/2023 với mức khá tốt (15,72%) đạt 656,57 triệu SGD. Trong khi đó kim ngạch NK lại giảm nhẹ ở mức 2,18% với kim ngạch gần 1,92 tỷ SGD.

Trong cơ cấu từ Singapore xuất sang Việt Nam, hàng hoá có xuất xứ Singapore tiếp tục giảm mạnh ở mức 20,72%, đạt hơn 454,4 triệu SGD; trong khi hàng hoá từ nước 3 qua Singapore xuất sang Việt Nam (chiếm 76% kim ngạch XK) tăng nhẹ ở mức 5,5% đạt hơn 1,46 tỷ SGD. Mặc dù mức thâm hụt giữa NK và XK ước gần 1,26 tỷ SGD song nếu chỉ tính riêng cán cân thương mại giữa hàng hóa Việt Nam và hàng hóa có xuất xứ Singapore thì Việt Nam xuất siêu khoảng 202 triệu SGD.

Lũy kế cả năm 2023, kim ngạch XNK hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn gần 29 tỷ SGD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó XK đạt gần 6,56 tỷ SGD, giảm 13,39% và NK gần 22,37 tỷ SGD, giảm 5,75%.

Xét về xuất xứ hàng hóa, thì hàng tạm nhập tái xuất qua Singapore vào Việt Nam chiếm 72,2% tổng kim ngạch hàng XK từ Singapore vào Việt Nam, tương đương 16,15 tỷ SGD. Trong khi đó, nếu tính riêng hàng hóa có xuất xứ từ Singapore, thì Việt Nam xuất siêu khoảng 342,6 triệu SGD.

Bảng 6: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 12 năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TTKim ngạchT12/2022T12/2023Tăng, giảm (%)
1Xuất nhập khẩu2,526,1712,572,7501.84
2Xuất khẩu567,388656,57115.72
3Nhập khẩu1,958,7831,916,179-2.18
4+ Hàng có xuất xứ từ Singapore573,183454,413-20.72
5 + Hàng tái xuất từ nước thứ ba1,385,6001,461,7655.50

Bảng 7: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
giữa Việt Nam và Singapore trong cả năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TTKim ngạch12T/202212T/2023Tăng, giảm (%)
1Xuất nhập khẩu31,306,12428,926,455-7.60
2Xuất khẩu7,574,2076,559,657-13.39
3Nhập khẩu23,731,91722,366,798-5.75
4+ Hàng có xuất xứ từ Singapore7,137,3766,217,053-12.89
5 + Hàng tái xuất từ nước thứ ba16,594,54116,149,745-2.68

Về nhóm ngành hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore

Trong tháng 12, hàng loạt nhóm ngành XK sang Singapore tiếp tục có mức tăng trưởng rất mạnh, thậm chí đột biến như Sắt thép (tăng 14,4 lần), xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (tăng gần 93,46%). Nhóm hàng XK giá trị lớn nhất là Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại cũng có mức tăng trưởng cao, đạt 23,24%. Trong khi đó, nhóm XK có giá trị lớn thứ hai là Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên tiếp tục sụt giảm khá lớn (giảm 39,98%). Bên cạnh đó, một số nhóm hàng khác cũng có mức sụt giảm khá mạnh là Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (giảm 52,22%); Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (giảm 24,66%)…

Bảng 7a: Thống kê kim ngạch những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Singapore trong tháng 12 năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TTMặt hàngT12/2022T12/2023Tăng, giảm (%)
1Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)177,267218,46323.24
2Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)154,77792,898-39.98
3Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)36,44770,50993.46
4Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (HS 70)38,24552,77437.99
5Muối; lưu huỳnh; đất & đá; thạch cao, vôi & xi măng (HS 25)6,93928,832315.51
6Sắt thép (HS 72)1,82828,2341444.53
7Dầu thực động vật, chất béo (HS 15) 19,989 
8Giầy dép các loại (HS 64)22,83718,424-19.32
9Quần áo may mặc (HS 61)11,12213,47121.12
10Các sản phẩm từ sắt thép (HS 73)3,53413,181272.98
11Quần áo may mặc không thuộc hàng dệt kim (HS 62)10,61612,29515.82
12Thủy sản (HS 03)8,9188,7530.00
13Gạo và ngũ cốc (HS 10)7,1917,6045.74
14Da, các sản phẩm từ da và túi du lịch các loại (HS 42)4,9054,896-0.18
15Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48)4,9764,585-7.86
16Rượu và đồ uống (HS 22)3,2273,93221.85
17Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)7,8453,749-52.21
18Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)3,6583,496-4.43
19Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24)4,5343,416-24.66
20Đồng và sản phẩm từ đồng (HS 74)2,8722,9562.92
21Rễ, rau, củ các loại (HS 07)2,6302,93011.41


Về nhóm ngành hàng nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam:

Nhóm có kim ngạch NK lớn nhất là Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ (tăng 37,66%). Trong khi đó 2 nhóm NK chính khác lại sụt giảm mạnh, cụ thể Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (giảm 31,31%) và Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (giảm 55,62%). Một số nhóm có mức tăng rất mạnh như Kẽm và sản phẩm từ kẽm (tăng 450,64%); Bột gỗ và giấy hoặc bao bì giấy phế liệu (tăng 275,27%); Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (tăng 145,05%)…

Bảng 7b: Thống kê kim ngạch những mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Singapore trong tháng 12 năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TTMặt hàngT12/2022T12/2023Tăng, giảm (%)
1Máy móc, thiết bị, điện thoại di dộng, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)795,1841,094,63237.66
2Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)288,764198,341-31.31
3Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)89,03897,1269.08
4Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)202,97590,090-55.62
5Rượu và đồ uống (HS 22)51,64150,281-2.63
6Nước hoa, mỹ phẩm (HS 33)73,41646,188-37.09
7Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)53,03341,257-22.21
8Thức ăn và các sản phẩm chế biến (HS 21)23,41441,09275.50
9Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24)13,77933,765145.05
10Hóa chất (HS 29)30,47027,180-10.80
11Bưu phẩm (HS 98)18,91819,4312.71
12Các sản phẩm từ hóa chất (HS 38)24,48517,361-29.10
13Đồng hồ, đồng hồ cá nhân và các bộ phận (HS 91)9,47215,38162.38
14Phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ & các bộ phận (HS 88)15,67413,459-14.13
15Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48)11,02512,26911.28
16Ngọc trai, đá quý, và các sản phẩm kim hoàn (HS 71)7,6098,0666.01
17Bột gỗ và giấy hoặc bao bì giấy phế liệu (HS 47)1,9257,224275.27
18Dược phẩm (HS 30)19,2136,869-64.25
19Thuốc nhuộm, sơn, mực màu các loại (HS 32)6,1886,4944.95
20Kẽm và sản phẩm từ kẽm (HS 79)1,1796,492450.64
21Cao su và các sản phẩm từ cao su (HS 40)6,1245,831-4.78

Xét trong cả năm 2023:

Đối với cán cân XK, cả 3 nhóm hàng XK chủ lực của Việt Nam sang Singapore đều sụt giảm so với năm 2022, trong đó Nhóm Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại giảm 9,37%; Nhóm Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên giảm 17,95% và giảm mạnh nhất là Nhóm Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh ở mức 34,32%. Trong khi đó, một số nhóm mặt hàng lại chứng kiến mức tăng trưởng đột biến như: Muối; lưu huỳnh; đất & đá; thạch cao, vôi & xi măng (tăng 204,35%); Dầu thực động vật, chất béo (tăng 263,49%). Nhóm Gạo cũng đạt được mức tăng trưởng tốt không chỉ so với năm 2022 mà còn cả những năm trước, đạt kim ngạch 100,42 triệu SGD, tương ứng mức tăng 30,42%.

Bảng 8a: Thống kê kim ngạch những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Singapore trong cả năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TTMặt hàng20222023Tăng, giảm (%)
1Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)2,683,9452,432,452-9.37
2Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)1,259,7551,033,578-17.95
3Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (HS 70)800,968526,045-34.32
4Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)387,178295,861-23.59
5Giầy dép các loại (HS 64)239,795251,6234.93
6Sắt thép (HS 72)271,693242,064-10.91
7Muối; lưu huỳnh; đất & đá; thạch cao, vôi & xi măng (HS 25)73,367223,295204.35
8Quần áo may mặc (HS 61)159,343149,926-5.91
9Thủy sản (HS 03)114,603107,987-5.77
10Quần áo may mặc không thuộc hàng dệt kim (HS 62)111,563105,347-5.57
11Dầu thực động vật, chất béo (HS 15)28,870104,940263.49
12Gạo và ngũ cốc (HS 10)76,953100,36430.42
13Các sản phẩm từ sắt thép (HS 73)61,52577,02525.19
14Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48)63,48163,5980.18
15Da, các sản phẩm từ da và túi du lịch các loại (HS 42)54,82062,14813.37
16Thuốc lá và nguyên liệu thay thế (HS 24)36,56252,78244.36
17Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)76,72551,797-32.49
18Đồ nội thất và các sản phẩm liên quan khác (HS 94)45,08743,046-4.53
19Đồng và sản phẩm từ đồng (HS 74)37,80742,53712.51
20Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)38,50839,9493.74
21Gỗ và các sản phẩm đồ gỗ (HS 44)48,66938,954-19.96
Bảng 8b: Thống kê kim ngạch những mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Singapore trong cả năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TTMặt hàng20222023Tăng, giảm (%)
1Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)10,737,41811,296,9035.21
2Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)3,115,6633,086,878-0.92
3Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)2,663,0081,650,177-38.03
4Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)1,527,7551,225,017-19.82
5Nước hoa, mỹ phẩm (HS 33)767,634663,525-13.56
6Thức ăn và các sản phẩm chế biến (HS 21)466,209433,995-6.91
7Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)419,635427,2161.81
8Hóa chất hữu cơ (HS 29)427,870359,771-15.92
9Rượu và đồ uống (HS 22)287,549335,80716.78
10Thuốc lá và nguyên liệu thay thế (HS 24)174,361273,79857.03
11Các sản phẩm từ hóa chất (HS 38)332,533268,456-19.27
12Phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ & các bộ phận (HS 88)194,568227,76117.06
13Bưu phẩm (HS 98)308,628225,442-26.95
14Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48)168,734168,153-0.34
15Đồng hồ, đồng hồ cá nhân và các bộ phận (HS 91)119,318126,4395.97
16Dược phẩm (HS 30)162,856108,209-33.56
17Xe cộ và các thiết bị vận tải ngoại trừ xe chạy trên đường ray (HS 87)98,529102,4483.98
18Ngọc trai, đá quý, và các sản phẩm kim hoàn (HS 71)81,89991,43311.64
19Sắt thép (HS 72)192,30190,189-53.10
20Thuốc nhuộm, sơn, mực màu các loại (HS 32)100,30185,027-15.23
21Hàng hoá khác (HS 99)107,70483,895-22.11

Đối với cán cân NK, trong các mặt hàng NK chính từ Singapore chỉ có nhóm Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại tăng trưởng dương (đạt 5,21%), phần lớn các nhóm hàng còn lại (13/21) đều sụt giảm kim ngạch so với năm 2022.

3. Phân tích, đánh giá:

Mặc dù xu hướng tương đối tích cực của tháng 10 và tháng 11, nhưng tình hình thương mại trong tháng 12 năm 2023 của Singapore với thế giới lại sụt giảm ở tất cả các chỉ tiêu tổng kim ngạch 2 chiều và kim ngạch XK, NK (lần lượt giảm 6,81%, 4,59% và 9,26%). Như vậy so với năm 2022, tổng kim ngạch 2 chiều của Singapore với thế giới đã sụt giảm 11,69% (chỉ đạt mức 1,2 tỷ SGD). Điều này cho thấy quá trình phục hồi hoạt động thương mại của Singapore tiếp tục khó khăn. Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) dự báo nền kinh tế Singapore sẽ tăng trưởng từ 1% đến 3% vào năm 2024 khi các lĩnh vực liên quan đến thương mại của nước này cải thiện ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, MTI cũng cảnh báo nguy cơ tác động tổng hợp của các nhân tố như lãi suất cao hơn, nền kinh tế Trung Quốc tăng chậm hơn dự kiến có thể khiến tăng trưởng toàn cầu nói chung bị suy giảm trong năm tới. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng năm 2024 của Singapore (dự kiến chỉ đạt mức 2,3%), chủ yếu do nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu tăng cao.

Trong bối cảnh trên, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Singapore trong năm 2023 lại thể hiện tín hiệu tích cực. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian 9 tháng đầu năm khi các số liệu kim ngạch đều sụt giảm. Tuy nhiên trong các tháng cuối năm, dấu hiệu phục hồi của các cán cân, đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trưởng trên 10% trong 3 tháng cuối năm là nhân tố quan trọng giúp cải thiện kim ngạch thương mại cả năm giữa 2 nước (chỉ giảm 7,6%), đạt gần 29 tỷ SGD, thấp hơn kim ngạch cao kỷ lục của năm 2022 (31,3 tỷ SGD), nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với các năm từ 2019 đến 2021 – chỉ từ khoảng 22 tỷ SGD đến 26 tỷ SGD). Điều này cho thấy thương mại của Việt Nam đang thể hiện sự tăng trưởng khá bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và giữ ổn định vĩ mô nền kinh tế.

Xét về xuất xứ hàng hóa, thì hàng tạm nhập tái xuất qua Singapore vào Việt Nam chiếm 72,2% tổng kim ngạch hàng XK từ Singapore vào Việt Nam, tương đương 16,15 tỷ SGD. Do vậy, nếu tính riêng hàng hóa có xuất xứ từ Singapore, thì Việt Nam xuất siêu khoảng 342,6 triệu SGD.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]