TRIỂN LÃM BUILDTECH ASIA (BTA) 2023 tại Singapore

566853

Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023, sẽ diễn ra hội chợ triển lãm BuildTech Asia (BTA) 2023 tại Singapore Expo.

Để biết thêm chi tiết và được Thương vụ hỗ trợ tham gia gian hàng tại khu vực Vietnam Pavilion, xin hãy liên hệ:

Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Add. No. 10 Leedon Park 267887

Email: [email protected]/ [email protected]

HP:  +6586455033/ viber: +84983212199

1-1
1-2
1
2
3
4

 

 

Attachments

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]