Xuất khẩu gạo vào ASEAN tăng mạnh, trong đó có Singapore.

75584

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Doanh nghiệp Singapore, kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Singapore năm 2021 tăng tới trên 20,23%. Trong đó, gạo tẻ trắng tăng trưởng của mặt hàng gạo tẻ trắng là 26,74%.

Hiện nay, Việt Nam đang là đối tác lớn thứ 3 về xuất khẩu gạo vào thị trường Singapore.

Trong thời gian tới, Thương vụ Việt nam tại Singapore tiếp tục các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam, và hỗ trợ kết  nối các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam với các đối tác tại Singapore.

Các doanh nghiệp quan tâm tới thị trường Singapore có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Singapore để có thêm thông tin chi tiết:

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

VIETNAM TRADE OFFICE IN SINGAPORE

ADD: 10 LEEDON PARK, SINGAPORE 267887

EMAIL: [email protected]; [email protected]

Mobile/viber: +84 983212199

Whatsapp: +65 86455033

Website: https://vntradesg.org

 

 

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]