Cập nhật chính sách, quy định của Singapore Tháng 9/2023

Thương vụ Việt Nam tại Singapore xin gửi kèm theo đây thông tin cập nhật nội dung bổ sung, chỉnh sửa của một số chính sách, quy định trong thương mại, trao đổi hàng hóa của Singapore đến ngày 15/9/2023.

100511
Books of compliance, regulations, rules and guidelines are sitting on top of each other. The books have unique texts on their spines related to compliance subject.

Chi tiết theo file đính kèm

Attachments

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]