Công ty Stallion Resources cần tìm nhà cung cấp kính nổi

29924

Công ty Stallion Resources Pte Ltd có trụ sở tại số 5, Coleman Street #02-17, Singapore 179805; số đăng ký kinh doanh: 1997038980K.

Stallion Resources cần tìm nhà sản xuất kính nổi (Clear Float Glass) từ Việt Nam.

Công ty nào có nhu cầu xuất khẩu kính nổi, đề nghị gửi email kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Thương vụ theo địa chỉ: [email protected] hoặc điện thoại: +65 6468 3747.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]