Hơn 39 nghìn doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trong 6 tháng đầu năm

16624

6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cơ chế một cửa ASEAN (ASW) đã được Tổng cục Hải quan cùng các bộ, ngành thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP (ngày 01/01/2019) với 198 thủ tục hành chính được kết nối.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 30/6 đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối 198 thủ tục hành chính (TTHC) được đưa lên NSW với tổng số hồ sơ đã được xử lý xấp xỉ 3,2 triệu bộ hồ sơ và trên 39.500 doanh nghiệp (DN) tham gia. 

Tính riêng từ 1/1 đến 30/6/2020, số hồ sơ đã được xử lý thông quan NSW đạt gần 393.400 bộ hồ sơ của hơn 4.300 DN tham gia. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chính thức triển khai mới 10 TTHC. Dự kiến trong quý III/2020, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Y tế sẽ triển khai kết nối chính thức 25 TTHC và chuẩn bị triển khai 1 TTHC của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, cùng với thực hiện NSW việc triển khai ASW cũng đạt kết quả tích cực. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippin. Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 234.953 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 424.270 C/O.

Cơ chế một cửa quốc gia là việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp.

Thanh Tùng

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]