Chính phủ trình Quốc hội thông qua EVFTA

26938

Chính phủ cho rằng EVFTA có hiệu lực càng sớm thì càng tận dụng được các cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Sáng 20/5, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trình bày báo cáo thuyết minh bổ sung về Hiệp định EVFTA của Chính phủ trước Quốc hội. Dự kiến, Quốc hội cho ý kiến và thông qua hiệp định trong kỳ họp thứ 9.

Hồi tháng 4, EU đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn nội bộ hiệp định. Như vậy EVFTA giờ chỉ cần được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn là có hiệu lực đối với cả EU và Việt Nam.

Theo Chính phủ, EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng. Theo nghiên cứu, EVFTA sẽ giúp Việt Nam tăng thêm 0,8 triệu người thoát nghèo vào năm 2030, tương đương với mức giảm tỷ lệ nghèo 0,7%. Hiệp định này cũng có khả năng giúp thu hẹp khoảng cách tiền lương theo giới tính thêm 0,15%, đặc biệt cho các hộ gia đình thuộc nhóm 40% có thu nhập thấp nhất.

Chính phủ cho rằng EVFTA có hiệu lực càng sớm thì càng tận dụng được các cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Với việc thực thi Hiệp định EVFTA, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ do dịch. Đồng thời cũng là cơ hội tốt giúp Việt Nam bước vào để lấp đầy chỗ trống trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang bị ảnh hưởng.

Đây là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp khôi phục và thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh sau giai đoạn dịch bệnh. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội được mở rộng và đa dạng hóa hơn, giảm sự lệ thuộc vào một nhóm thị trường nhất định.

Về vấn đề Anh, báo cáo cũng Chính phủ cũng làm rõ thêm khi EVFTA được ký kết, Anh vẫn là thành viên của EU và được coi là thuộc bên tham gia ký kết cùng Việt Nam. Theo thỏa thuận Brexit, Anh sẽ có “giai đoạn chuyển tiếp” trước khi chính thức rời khỏi EU.

Giai đoạn này bắt đầu từ 1/2 đến 31/12 năm nay và có thể gia hạn đến 24 tháng. Theo đó, nếu EVFTA có hiệu lực và được thực thi trong giai đoạn chuyển tiếp thì Anh vẫn được hưởng các cam kết Việt Nam dành cho EU trong khuôn khổ EVFTA và ngược lại.

Theo Chính phủ, những quy định nào phải sửa đổi, bổ sung theo cam kết trong CPTPP sẽ không được nêu lại trong kết quả rà soát theo EVFTA. Ở cấp độ luật, tổng số văn bản được kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 2 văn bản bao gồm Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009 và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010.

Trần Nguyễn

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]