Việt Nam giảm xuất khẩu điện thoại, máy vi tính

27253

Đầu tháng 5, trị giá hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đạt 8,22 tỷ USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu điện thoại, linh kiện giảm 207 triệu USD; máy vi tính, đồ điện tử giảm 111 triệu USD.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 (từ ngày 1/5 đến ngày 15/5) đạt 17,39 tỷ USD, giảm 4,7% (tương ứng giảm 856 triệu USD) so với nửa cuối tháng 4.

Trong 15 ngày đầu tháng 5, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 9,86 tỷ USD. Tính từ đầu năm, nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 108,54 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI thặng dư 163 triệu USD trong nửa đầu tháng 5 và tính đến hết ngày 15/5 là 8,57 tỷ USD.

Trong khi đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đạt 176,61 tỷ USD, giảm 1,3%, tương ứng giảm 2,25 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2019.

Ở nửa đầu tháng 5, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 957 triệu USD, khiến cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm còn thặng dư 1,43 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 đạt 8,22 tỷ USD, giảm 11,1% so với kỳ 2 tháng 4.

Cụ thể, trị giá xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm 207 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 128 triệu USD; sắt thép các loại giảm 114 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 111 triệu USD.

Tính đến hết ngày 15/5, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 89,02 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% (tương ứng tăng 72 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ đạt 9,18 tỷ USD, tăng 1,9% (tương ứng tăng 172 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 4.

Trong đó, trị giá nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nửa đầu tháng 5 tăng 142 triệu USD; sắt thép các loại tăng 92 triệu USD; vải các loại tăng 50 triệu USD.

Tính đến hết 15/5, tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam đạt 87,59 tỷ USD, giảm 2,6% (tương ứng giảm 2,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Tuấn Hùng

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]