Công ty Sai Apex Enterprises Pte Ltd, Singapore có nhu cầu nhập khẩu vật liệu sàn PVC và giấy vở học sinh từ Việt Nam

55485

Công ty Sai Apex Enterprises Pte Ltd có nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam một số sản phẩm sau:

  1. Vật liệu sàn PVC (PVC Flooring):

Kích thước: 0.35mm X 2M X 30M/1 tấm (0.35mm X 2M X 30M/roll)

  1. Vật liệu sàn xốp PVC (PVC SPONGE FLOORING):

Kích thước: 1.2mm x 2m x 25Yards/tấm (1.2mm x 2m x 25Yards/roll)

  1. Vở học sinh (Exercise Note Book):
    Kích thước: 24.7cm X 19 cm, Số trang: 96 trang và 144 trang.
    Kích thước: 16 cm X 21 cm; Số trang: 40 trang, 60 trang và 100 trang.

Bìa ngoài: 150GSM

Giấy bên trong: 60 GSM

Độ trắng: >92%

  1. Sản phẩm khác phục vụ cho học sinh (Staple binding).

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng trên, có thể liên hệ trực tiếp với công ty Sai Apex Enterprises Pte Ltd hoặc liên hệ trực tiếp với Thương vụ./.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý: 1. Thương vụ Việt Nam tại Singapore luôn làm hết sức mình để đảm bảo sự chính xác của tất cả thông tin kết nối mà Thương vụ đăng tải trên trang web/trong email này; tuy nhiên Thương vụ sẽ không có trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hợp đồng, tổn thất lợi nhuận trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng các thông tin được cung cấp. 2. Vai trò của Thương vụ không phải là cơ sở đảm bảo cho bất kỳ quyết định nào của doanh nghiệp và không thể thay thế các bước xác minh, điều tra, tư vấn chuyên sâu của doanh nghiệp. 3. Thương vụ khuyến nghị các doanh nghiệp nên tham khảo tư vấn pháp lý của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc ký kết hợp đồng, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến thanh toán và cơ quan giải quyết tranh chấp. 4. Các nội dung được Thương vụ cung cấp nhằm mục đích kết nối thông tin doanh nghiệp và không cấu thành hoặc thay thế bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào. Thương vụ không đảm bảo tính thích hợp hay đầy đủ của các thông tin trên trang web/trong email này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin cung cấp.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]