Đẩy mạnh đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng nhằm duy trì và phát triển bền vững thị trường bất động sản Singapore

42570

Theo đánh giá của Cục Xây dựng và Công trình Singapore (BCA), nhu cầu xây dựng năm 2021 kỳ vọng sẽ phục hồi khá trong năm 2021, một số đại công trình sẽ được thực hiện trong năm. BCA dự kiến kế hoạch khoảng 23-28 tỷ S$ cho các dự án xây dựng năm 2021, cao hơn so với 21.3 tỷ S$ của năm 2020. Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc gia Desmond Lee cho biết Chính phủ Singapore sẽ cấp khoảng 65% kinh phí (tương đương 15 -18 tỷ S$) cho nhu cầu xây dựng năm 2021.Mức này cao hơn so với kinh phí năm 2020 (13.2 tỷ S$). Khối tư nhân vẫn còn rất cẩn trọng và sẽ chưa quay trở lại về mức đầu tư trước đại dịch Covis-19, dự kiến kế hoạch năm 2021 của khối này sẽ giảm xuống chỉ còn 8-10 tỷ S$.

Bộ trưởng Desmond Lee cũng cho biết, Chính phủ Singapore đang giám sát rất chặt chẽ sự phát triển của thị trường bất động sản. Chính phủ sẽ điều chỉnh chính sách nếu cần thiết để đảm bảo thị trường bất động sản Singapore phát triển ổn định và bền vững.

Nguồn: CNA/cl(hs)

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]