Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) quy định mới áp dụng cho các tổ chức dịch vụ tài chính và thanh toán điện tử

50786

Tất cả các công ty dịch vụ tài chính và thanh toán điện tử tại Singapore này phải thực hiện các quy định của ngân hàng nhà nước để giảm nguy cơ tấn công mạng đang tác động tới các tổ chức trên toàn cầu. Theo Cục quản lý tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore), từ ngày 18/1/2021, yêu cầu tất bắt buộc phải đánh giá các nhà cung cấp của các công ty công nghệ.

Trong quá trình đánh giá, các nhà cung cấp có thể bị yêu cầu chứng minh mã nguồn của phần mềm đã được kiểm tra nghiêm ngặt và không sử dụng các chương trình hoạt động không an toàn. Các nhà cung cấp còn có thể bị yêu cầu tiết lộ các biện pháp đánh giá an toàn và mức độ thường xuyên kiểm soát nguy cơ mạng. Các công ty công ty tài chính phải đảm bảo bên thứ 3 và mã phần mềm nguồn mở phải được kiểm tra trước khi tích hợp vào phần mềm của công ty.

Các nguyên tắc được áp dụng cho tất cả các ngân hàng, công ty dịch vụ thanh toán như GrabPay và Singtel Dash cũng như các công ty môi giới và bảo hiểm.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]