Doanh nghiệp Singapore có nhu cầu nhập khẩu fish nuggets

552357

Doanh nghiệp Singapore đang có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng fish nuggets của Việt Nam, cụ thể như hình ảnh kèm theo.

Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp xin gửi thông tin doanh nghiệp, profile, catalog và thông tin đầu mối liên hệ lãnh đạo của doanh nghiệp để Thương vụ hỗ trợ kết nối.

Lưu ý, các doanh nghiệp Singapore không làm việc với môi giới, trung gian giới thiệu.

Chi tiết xin liên hệ: Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Số 10 Leedon Park, Singapore 267887

Email: [email protected]

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]