Tình hình xuất nhập khẩu của Singapore tháng 5 năm 2023

2585

1. Tình hình XNK của Singapore tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023:

1.1 Tổng quan:

Trong tháng 5/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Singapore với thế giới đạt hơn 96,45 tỷ SGD, giảm 17,88% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó xuất khẩu (XK) đạt hơn 50,76 tỷ SGD, giảm 15,17% và nhập khẩu (NK) hơn 45,68 tỷ SGD, giảm 20,69%.

Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá có xuất xứ từ Singapore đạt hơn 23,03 tỷ SGD (giảm 20,97%) và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt hơn 27,73 tỷ SGD (giảm 9,68%), chiếm lần lượt 45,37% và 54,63% tổng kim ngạch XK của Singapore.

Bảng 1: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong tháng 5 năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
 Hạng mụcT5/2022T5/2023Tăng, giảm (%) 
1Xuất nhập khẩu117,451,68796,450,783-17.88 
2Xuất khẩu59,847,42450,765,587-15.17 
3Nhập khẩu57,604,26345,685,196-20.69 
4+ Hàng có xuất xứ từ Singapore29,142,30823,032,098-20.97 
5 + Hàng tái xuất đi nước thứ ba30,705,11627,733,489-9.68 

Tỷ giá ngày 23/6/2023: 1 USD = 1.3608 SGD     (nguồn: OCBC)

Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt gần 488,68 tỷ SGD, giảm 12,24 % so với cùng kỳ năm 2022, trong đó XK gần 259,03 tỷ SGD (giảm 10,7%) và NK hơn 229,65 tỷ SGD (giảm 13,92%).

Bảng 2: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong 5 tháng đầu năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
 Hạng mục5T/20225T/2023Tăng, giảm (%)
1Xuất nhập khẩu556,839,908488,681,012-12.24
2Xuất khẩu290,054,501259,028,146-10.70
3Nhập khẩu266,785,407229,652,866-13.92
4+ Hàng có xuất xứ từ Singapore135,953,081119,255,659-12.28
5 + Hàng tái xuất đi nước thứ ba154,101,419139,772,487-9.30

1.2 Với 15 đối tác thương mại lớn (xét trong 5 tháng đầu năm 2023):

Bảng 3: Thống kê thương mại hai chiều của Singapore với 15 đối tác lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TTĐối tác5T/20225T/2023Tăng, giảm (%) 
1Trung Quốc68,697,98664,844,201-5.61 
2Mỹ53,775,08851,880,357-3.52 
3Malaysia61,436,07051,557,740-16.08 
4Đài Loan48,897,10935,467,259-27.47 
5Indonesia30,976,08428,610,440-7.64 
6Hong Kong35,987,59425,349,184-29.56 
7Hàn Quốc28,393,80825,059,089-11.74 
8Nhật Bản27,379,45822,984,495-16.05 
9Thái Lan17,662,71416,898,445-4.33 
10Australia13,905,27012,545,102-9.78 
11Việt Nam12,846,76411,874,720-7.57 
12Ấn Độ12,910,42711,341,715-12.15 
13Đức9,742,38810,633,8949.15 
14Pháp8,952,7119,824,1419.73 
15Philippines12,858,3588,876,086-30.97 

Trong 5 tháng đầu năm 2023 (so với cùng kỳ 2022), kim ngạch XNK giữa Singapore với 13/15 đối tác lớn nhất (chiếm khoảng 79,35% tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới) tăng trưởng âm, một số đối tác có mức giảm khá lớn như Philippines (giảm 30,97%), Hong Kong (giảm 29,56%), Đài Loan (giảm 27,47%)… Trung Quốc, Malaysia và Mỹ vẫn là 3 đối tác thương mại lớn nhất của Singapore với tổng kim ngạch thương mại xấp xỉ lần lượt là: 64,84 tỷ SGD, 51,88 tỷ SGD và 51,56 tỷ SGD. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Singapore, với kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 11,87 tỷ SGD, giảm 7,57%.

Về nhập khẩu: Trong 5 tháng đầu năm 2023, các thị trường nhập khẩu chính của Singapore vẫn là Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia… Việt Nam hiện đứng thứ 21 trong số các đối tác nhập khẩu lớn nhất của Singapore. 16/21 đối tác nhập khẩu của Singapore có kim ngạch NK tăng trưởng âm, một số đối tác có mức giảm cao như Philippines (giảm 45,85%), UAE (giảm 38,32%), Saudi Arabia (giảm 31,73%), Đài Loan (giảm 29,69%)… Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong 5 tháng đầu năm, với kim ngạch hơn 31,48 tỷ SGD, tăng 0,09%. Tiếp theo sau là Malaysia (thứ 2) và Mỹ (thứ 3), với kim ngạch lần lượt là 26,63 tỷ SGD (giảm 19,33%) và 26,37 tỷ SGD (giảm 6,36%).

Bảng 4: Thống kê nhập khẩu của Singapore với các đối tác lớn nhất  trong 5 tháng đầu năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TTĐối tác5T/20225T2023Tăng, giảm (%)
1Trung Quốc31,454,02531,482,9790.09
2Malaysia33,019,32026,635,971-19.33
3Mỹ28,167,34126,375,264-6.36
4Đài Loan34,459,62424,227,140-29.69
5Hàn Quốc17,647,92613,910,682-21.18
6Nhật Bản15,491,09012,330,995-20.40
7Indonesia10,495,4569,111,779-13.18
8Pháp6,710,0447,890,01817.59
9Thái Lan7,690,2176,588,620-14.32
10UAE9,601,5635,921,857-38.32
11Đức5,750,4885,748,035-0.04
12Anh4,463,6644,804,8777.64
13Thuỵ sỹ5,641,7574,418,690-21.68
14Australia4,619,2704,152,040-10.11
15Saudi Arabia5,871,2194,008,267-31.73
18Ấn Độ4,959,1713,919,005-20.97
16Brazil3,561,3253,403,369-4.44
17Qatar2,458,4763,145,07627.93
19Italy2,659,0673,021,20213.62
20Philippines5,390,3602,918,686-45.85
21Việt Nam3,246,3812,608,404-19.65

Về xuất khẩu: Trong 5 tháng đầu năm 2023, các thị trường xuất khẩu chính của Singapore là Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… Việt Nam là thị trường xuất khẩu thứ 10 của Singapore. 4/20 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Singapore vẫn giữ mức tăng trưởng dương, một số thị trường có mức tăng khá cao như Đức (tăng 22,39%), Liberia (tăng 10,75%)… Các thị trường xuất khẩu hàng đầu là Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, lần lượt đạt kim ngạch 33,36 tỷ SGD (giảm 10,43%), 25,5 tỷ SGD (giảm 0,4%), và 24,92 tỷ SGD (giảm 12,3%). 

Bảng 5: Thống kê xuất khẩu của Singapore với 20 đối tác lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2023
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
TTĐối tác5T/20225T/2023Tăng, giảm (%)
1Trung Quốc37,243,96133,361,223-10.43
2Mỹ25,607,74725,505,093-0.40
3Malaysia28,416,75024,921,769-12.30
4Hong Kong34,086,92024,044,772-29.46
5Indonesia20,480,62919,498,661-4.79
6Đài Loan14,437,48511,240,119-22.15
7Hàn Quốc10,745,88211,148,4073.75
8Nhật Bản11,888,36810,653,500-10.39
9Thái Lan9,972,49710,309,8243.38
10Việt Nam9,600,3839,266,316-3.48
11Australia9,285,9998,393,062-9.62
12Ấn Độ7,951,2567,422,710-6.65
13Philippines5,607,8335,525,567-1.47
14Hà Lan6,281,0295,028,329-19.94
15Đức3,991,9014,885,86022.39
18Bỉ4,441,8834,155,787-6.44
16United Arab Emirates3,256,7962,954,229-9.29
17Liberia2,634,6152,917,90010.75
19Panama3,173,0372,901,511-8.56
20Quần đảo Marshall2,892,6272,657,055-8.14

1.3 Theo ngành hàng:

Về XK: Trong tháng 5/2023, 3/4 ngành hàng XK chủ lực (kim ngạch trên 3 tỷ SGD) của Singapore ra thế giới tăng trưởng âm, hầu hết với mức giảm mạnh, như: máy móc, thiết bị, điện thoại di động và phụ kiện (16,15 tỷ SGD, giảm 21,95%); xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (5,95 tỷ SGD, giảm 33,98%), bưu phẩm (3,23 tỷ SGD, giảm 15,03%). Nhóm ngành duy nhất có được mức tăng trưởng dương, dù không đáng kể, là lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (8,12 tỷ SGD, tăng 0,91%). Trong khi đó nhiều nhóm ngành hàng có tỷ trọng trung bình (11/21 nhóm) lại có mức tăng trưởng dương khá tốt như: hàng hóa khác (tăng 87,75%); thức ăn và các sản phẩm chế biến (tăng 61,13%), Phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ & các bộ phận (tăng 20,07%) và rượu và đồ uống (tăng 20,27%).

Về NK: Trong tháng 5/2023, ngoại trừ nhóm Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên giữ được mức tăng trưởng dương (7,38 tỷ SGD, tăng 5,83%),  cả 3 nhóm ngành hàng NK chủ lực khác của Singapore từ thế giới đều tăng trưởng âm, trong đó 2 nhóm có kim ngạch NK lớn nhất tiếp tục chứng kiến mức sụt giảm mạnh là máy móc, thiết bị, điện thoại di động và phụ kiện (13,77 tỷ SGD, giảm 23,96%) và xăng dầu và sản phẩm từ dầu mỏ (8,76 tỷ SGD, giảm 36,97%), khiến kim ngạch NK của nước này giảm 20,69%. Trong khi đó, một số nhóm ngành hàng NK có tỷ trọng trung bình (dưới 3 tỷ SGD) đạt được mức tăng trưởng dương khá tốt như: Công cụ cắt bằng kim loại và các bộ phận (tăng 201,78%), các sản phẩm từ thép (tăng 49,9%), rượu và đồ uống (tăng 49,53%).

2. Phân tích cán cân XNK Việt Nam – Singapore:

Về tổng quan, trong tháng 5, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt gần 2,29 tỷ SGD, giảm 13,81% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó XK từ Việt Nam sang Singapore chỉ đạt gần 519,26 triệu SGD, giảm 33,59% và NK từ Singapore vào Việt Nam gần 1,77 tỷ SGD, giảm 5,56%.

Trong cơ cấu hàng hoá từ Singapore xuất sang Việt Nam, hàng hoá có xuất xứ Singapore đạt 575,65 triệu SGD, giảm 21,75% và hàng hoá từ nước 3 qua Singapore xuất sang Việt Nam đạt hơn 1,19 tỷ SGD (chiếm 67%), tăng 4,92%. Mặc dù mức thâm hụt giữa NK và XK ước gần 1,25 tỷ SGD song nếu chỉ tính riêng cán cân thương mại giữa hàng hóa Việt Nam và hàng hóa có xuất xứ Singapore thì Việt Nam chỉ nhập siêu khoảng 56,39 triệu SGD.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XNK hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 11,87 tỷ SGD, giảm 7,57% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó XK đạt gần 2,61 tỷ SGD, giảm 19,65% và NK gần 9,27 tỷ SGD, giảm 3,48%.

Xét về xuất xứ hàng hóa, thì hàng tạm nhập tái xuất qua Singapore vào Việt Nam chiếm 69,93% tổng kim ngạch hàng XK từ Singapore vào Việt Nam, tương đương 6,48 tỷ SGD. Trong khi đó, nếu tính riêng hàng hóa có xuất xứ từ Singapore, thì Việt Nam chỉ nhập siêu khoảng 171,88 triệu SGD.

Bảng 6: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 5 năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
STTHạng mụcT5/2022T5/2023Tăng, giảm (%) 
1Xuất nhập khẩu2,654,5452,287,821-13.81 
2Xuất khẩu781,847519,259-33.59 
3Nhập khẩu1,872,6981,768,562-5.56 
4+ Hàng có xuất xứ từ Singapore735,682575,650-21.75 
5 + Hàng tái xuất từ nước thứ ba1,137,0171,192,9124.92 

Bảng 7: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
giữa Việt Nam và Singapore trong
5 tháng đầu năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
STTHạng mục5T/20225T/2023Tăng, giảm (%) 
1Xuất nhập khẩu12,846,76411,874,720-7.57 
2Xuất khẩu3,246,3812,608,404-19.65 
3Nhập khẩu9,600,3839,266,316-3.48 
4+ Hàng có xuất xứ từ Singapore3,051,6942,786,286-8.70 
5 + Hàng tái xuất từ nước thứ ba6,548,6896,480,030-1.05 

Về nhóm ngành hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore

Trong tháng 5/2023, 3 nhóm ngành XK chủ lực của Việt Nam tiếp tục sụt giảm rất mạnh, cụ thể: Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (giảm 36,83%), lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (giảm 13,01%), Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (giảm 54,54%). Các nhóm ngành còn lại có sự tăng trưởng và sụt giảm đan xen. Một số nhóm có mức tăng trưởng mạnh, chủ yếu thuộc nhóm nguyên vật liệu xây dựng và công nghiệp như: hóa chất (tăng 403,10%); muối, lưu huỳnh, đất và đá, thạch cao, vôi và xi măng (tăng 357,54%), Dầu thực động vật, chất béo (tăng 213.06%)… Các nhóm có mức sụt giảm mạnh là xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (giảm 82,91%), Da, các sản phẩm từ da và túi du lịch các loại (giảm 42,59%)…

Bảng 7a: Thống kê kim ngạch những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Singapore trong tháng 5 năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
STTMặt hàngT5/2022T5/2023Tăng, giảm (%) 
1Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)299,722189,348-36.83 
2Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)105,43991,720-13.01 
3Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (HS 70)59,57927,087-54.54 
4Giầy dép các loại (HS 64)14,72524,95969.50 
5Muối; lưu huỳnh; đất & đá; thạch cao, vôi & xi măng (HS 25)4,15919,029357.54 
6Dầu thực động vật, chất béo (HS 15)5,25316,445213.06 
7Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)89,66015,324-82.91 
8Quần áo may mặc (HS 61)11,73714,24121.33 
9Gạo và ngũ cốc (HS 10)4,15911,161168.36 
10Sắt thép (HS 72)33,1039,869-70.19 
11Quần áo may mặc không thuộc hàng dệt kim (HS 62)9,7079,372-3.45 
12Thủy sản (HS 03)10,2089,029-11.55 
13Các sản phẩm từ sắt thép (HS 73)6,1928,21832.72 
14Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24)2,5795,527114.31 
15Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48)4,7925,2499.54 
16Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)5,0734,294-15.36 
17Hóa chất (HS 29)7413,728403.10 
18Đồng và sản phẩm từ đồng (HS 74)2,6553,60735.86 
19Da, các sản phẩm từ da và túi du lịch các loại (HS 42)6,0653,482-42.59 
20Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)3,4563,180-7.99 
21Thuốc nhuộm, sơn, mực màu các loại (HS 32)4,2423,141-25.95 

Về nhóm ngành hàng nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam:

Có 11/21 nhóm ngành hàng NK suy giảm trong đó 2/3 nhóm ngành NK chủ lực giảm mạnh là: xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (kim ngạch 316,25 triệu USD, giảm 10,31%) lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng (kim ngạch 182,6 triệu SGD, giảm 29,25%). Nhóm NK chủ lực duy nhất tăng trưởng dương là máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại giảm mạnh (kim ngạch 716,9 triệu SGD, tăng 10,24%). 10/21 nhóm ngành hàng còn lại vẫn giữ được tăng trưởng dương, một số có mức tăng cao như: Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in;các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ (tăng 217,27%); Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (tăng 106,43%), Xe cộ và các thiết bị vận tải ngoại trừ xe chạy trên đường ray (tăng 86,08%)….

Bảng 7b: Thống kê kim ngạch những mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Singapore trong tháng 5 năm 2023
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %)
TTMặt hàngT5/2022T5/2023Tăng, giảm (%) 
1Máy móc, thiết bị, điện thoại di dộng, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85)650,369716,95510.24 
2Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27)352,588316,251-10.31 
3Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84)258,108182,624-29.25 
4Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39)110,31684,162-23.71 
5Nước hoa, mỹ phẩm (HS 33)77,09464,851-15.88 
6Hóa chất (HS 29)50,58939,888-21.15 
7Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90)39,15039,3440.50 
8Thức ăn và các sản phẩm chế biến (HS 21)39,19133,093-15.56 
9Rượu và đồ uống (HS 22)21,35129,01035.87 
10Phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ & các bộ phận (HS 88)19,34426,08134.83 
11Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24)12,23225,250106.43 
12Các sản phẩm từ hóa chất (HS 38)27,41824,964-8.95 
13Bưu phẩm (HS 98)37,10821,844-41.13 
14Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48)14,28717,55222.85 
15Xe cộ và các thiết bị vận tải ngoại trừ xe chạy trên đường ray (HS 87)8,84916,46686.08 
16Dược phẩm (HS 30)13,94410,767-22.78 
17Đồng hồ, đồng hồ cá nhân và các bộ phận (HS 91)9,6089,134-4.93 
18Xà phòng, các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa, các chế phẩm bôi trơn, các loại sáp nhân tạo, sáp chế biến, các chế phẩm dùng để đánh bóng hoặc tẩy sạch, nến và các sản phẩm tương tự, bột nhão dùng làm hình mẫu (hs 34)9,5247,735-18.78 
19Giầy dép các loại (HS 64)5,2886,92330.92 
20Hàng hoá khác (99)4,6106,80247.55 
21Sách, báo, tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in;các loại bản thảo viết bằng tay, đánh máy và sơ đồ (HS 49)1,9056,044217.27 
Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]