Xuất nhập khẩu Singapore, tình hình thị trường cần nắm tháng 8/2020

14997
  1. Tình hình XNK của Singapore trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020:

– Trong tháng 8: Tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt 80,18 tỷ SGD, giảm 6,94%, trong đó XK đạt 43,02 tỷ SGD, giảm 4,73% và NK đạt 37,16 tỷ SGD, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm 2019. Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá có xuất xứ từ Singapore đạt 18,72 tỷ SGD giảm 10,19% và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt 24,3 tỷ SGD (chiếm 56,47%), giảm 0,05%.

– Trong 8 tháng đầu năm 2020: Tổng kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt 623,69 tỷ SGD, giảm 7,64%, trong đó XK đạt 325,14 tỷ SGD, giảm 7,47% và NK đạt 298,56 tỷ SGD, giảm 7,83%. Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá xuất xứ Singapore đạt 145,81 tỷ SGD, giảm 13,57% và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt 179,33 tỷ SGD, giảm 1,83%.

– Biến động XNK của Singapore với 15 đối tác thương mại lớn: Trong 8 tháng đầu năm 2020, so với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch NXK của Singapore với 9/15 đối tác lớn giảm mạnh. Nhóm đối tác có mức sụt giảm 2 con số gồm: Ấn Độ (-25,13%) và Indonesia (-14,78%). Tiếp theo sau là Đức (giảm 9,42%), Philipines (giảm 8,77%) và Malaysia (giảm 8,44%). Đáng chú ý, TQ là đối tác thương mại lớn nhất của Singaopre và Malaysia là nước láng giềng, đối tác thương mại lớn thứ 3, kim ngạch XNK cũng đều sụt giảm mạnh, lần lượt khoảng 3,67% và 8,44%. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore, sụt giảm nhẹ 3,3%. Trong khi đó, kim ngạch XNK của Singapore với một số đối tác lớn khác lại tăng trưởng tương đối tốt như Hàn Quốc (tăng 12,76%), Đài Loan (tăng 11,22%), Thái Lan (tăng 11,2%), Hà Lan (tăng 9,08%)…

Xét riêng về kim ngạch NK của Singapore với 20 đối tác thương mại lớn nhất: Trong 8 tháng đầu năm 2020, so với cùng kỳ 2019, kim ngạch NK từ 14/20 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Singapore giảm mạnh, trong đó 8/14 thị trường có mức sụt giảm 2 con số: UAE, giảm 52,64%; Ả Rập Saudi, giảm 50,24%; Úc, giảm 21,78%; Qatar, giảm 24,72%; Ấn Độ, giảm 16,68%; và Mỹ, giảm 16,01%. Trái ngược với xu hướng suy giảm mạnh về nhập khẩu, một số thị trường lại có mức tăng xuất khẩu tương đối mạnh vào Singapore như Thái Lan, tăng 40,25%; Hàn Quốc, tăng 12,02%; Đài Loan, tăng 9,96%; Việt Nam, tăng 8,07%…

– Theo nhóm ngành hàng:

Về XK: Trong tháng 8, 15/21 nhóm ngành hàng XK chính của Singapore ra thế giới bị suy giảm tương đối mạnh so với cùng kỳ 2019, đáng chú ý 8/21 nhóm ngành hàng xuất khẩu suy giảm 2 con số, mức suy giảm lớn nhất gồm: bưu phẩm, giảm 74,28%; phương tiện bay và thiết bị, giảm 44,4%; xăng dầu và sản phẩm từ dầu mỏ, giảm 31,1%… Đáng chú ý, 2/5 nhóm ngành hàng xuất khẩu có trị giá từ 2 tỷ SGD trở lên giảm mạnh như lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và thiết bị, đạt 6,4 tỷ SGD, giảm 2,26%, xăng dầu và sản phẩm từ dầu mỏ, đạt 3,2 tỷ SGD giảm 31,1%… Ngược đà suy giảm xuất khẩu nói chung, có 6/21 nhóm ngành hàng xuất khẩu hàng đầu của Singapore tăng với mức khá lớn như ngọc trai, đá quý và các sản phẩm kim hoàn, tăng 45,4%; thức ăn và sản phẩm chế biến, tăng 31,51%; xe cộ và thiết bị vận tải, tăng 10,81%; máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng, tăng 8,88%…

Xét trong cả 8 tháng đầu năm 2020, 16/22 nhóm ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Singapore suy giảm, có đế 11/22 nhóm ngành hàng suy giảm ở mức hai con số. Đây là kết quả suy giảm xuất khẩu của nhiều tháng liên tiếp trong năm 2020 do tác động của covid-19. Đáng chú ý, 2 nhóm ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cán cân xuất khẩu của Singapore lại giữ được mức tăng trưởng khá tốt gồm máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng, tăng 7,22% và lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và phụ tùng, tăng 0,85%.

Về nhập khẩu: Trong tháng 8, 16/21 nhóm ngành hàng NK chính của Singapore giảm mạnh so với cùng kỳ 2019, trong đó có một số nhóm ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân NK như lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và phụ tùng, giảm 1,88% và xăng dầu, các sản phẩm từ xăng dầu, giảm 37,31%. Một số nhóm ngành hàng khác chiểm tỷ trọng trung bình song có mức sụt giảm lớn như phương tiện bay và thiết bị liên quan, giảm 67,26%; sắt và thép, giảm 48,52%; xe cộ và thiết bị vận tải, giảm 32,39%; da, sản phẩm đồ da và túi du lịch, giảm 28,82%. Một số ngành hàng nhập khẩu vẫn duy trì đà tăng tốt như mỡ dầu động vật, tăng 84,55%; quần áo may mặc không thuộc hàng dệt kim, tăng 31,88%; hoá chất, tăng 17,36%; máy móc, thiết bị, điện thoại động, linh kiện và phụ tùng, tăng 13,02%; ngọc trai, đá quý và các sản phẩm kim hoàn, tăng 8,57%.

Mặc dù số liệu cho thấy đà suy giảm nhập khẩu diễn ra trong cả 8 tháng đầu năm 2020 và bao trùm phần lớn các nhóm ngành hàng nhập khẩu chính của Singapore, tuy nhiên một số nhóm ngành hàng nhập khẩu vẫn gia tăng mạnh, thể hiện nhu cầu của thị trường Singapore khá lớn như mặt hàng dệt may đã hoàn thiện, tăng 587,68%; mỡ dầu động vật, tăng 71,33%; ngọc trai, đá quý và các sản phẩm kim hoàn, tăng 25,65%; dược phẩm, tăng 17,17%; máy móc thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng, tăng 10,68%…

  1. Phân tích cán cân XNK Việt Nam – Singapore:

Trong tháng 8, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt 1,88 tỷ SGD, giảm 14,61% so với tháng cùng kỳ năm 2019, trong đó XK từ Việt Nam sang Singapore đạt 416,85 triệu SGD, giảm 24,16% và NK từ Singapore vào Việt Nam đạt 1,46 tỷ SGD, giảm 11,42% so với tháng 7/2020. Trong hàng hoá từ Singapore xuất sang Việt Nam, hàng hoá xuất xứ Singapore, đạt 367,4 triệu SGD và hàng hoá từ nước 3 qua Singapore xuất sang Việt Nam đạt 1,1 tỷ SGD (chiếm 74,8%), giảm lần lượt là 17,68% và 9,1%.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt 14,79 tỷ SGD, đứng thứ 10/15 đối tác thương mại hàng đầu của Singapore, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: XK từ Việt Nam sang Singapore đạt 3,78 tỷ SGD, tăng 8,07%; NK khoảng 11 tỷ SGD, giảm 6,68%. Trong hàng hoá từ Singapore NK vào VN, hàng hoá có xuất xứ Singapore, đạt 3 tỷ SGD, giảm 22,63% và hàng hoá từ nước thứ 3 qua Singapore vào Việt Nam, đạt 8 tỷ SGD, tăng 1,15%.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore:

Theo số liệu trên, tháng 8 chứng kiến sự suy giảm tương đối trong kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Singapore so với cùng kỳ năm ngoái. Có 12/20 nhóm ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào Singapore suy giảm, một số suy giảm mạnh như xăng dầu và sản phẩm từ dầu mỏ, giảm 97,81%; thuốc lá và nguyên liệu thay thế, giảm 50,59%; thuỷ sản, giảm 28,12%; lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ, thiết bị và phụ tùng, giảm 24,6%; quần áo, hàng may mặc, dệt kim, giảm 23,39%…  Đáng chú ý, trái ngược với xu hướng suy giảm xuất khẩu, 2 nhóm ngành hàng có tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt như máy móc, thiết bị, điện thoại di dộng, linh kiện và phụ tùng, tăng 14,91% và thuỷ tinh, sản phẩm từ thuỷ tinh, tăng 11,63%. Một số nhóm ngành hàng khác tuy chiếm tỷ trọng nhỏ và trung bình song lại tăng trưởng rất cao như mặt hàng dệt may đã hoàn thiện, tăng 194,54% và đồng hồ cá nhân, đồng hồ thời gian và phụ kiện, tăng 155,55%.

Tuy nhiên, so với tháng 7/2020, xuất khẩu của Việt Nam tháng 8 sang địa bàn vẫn tiếp tục đà tăng trưởng tốt, đạt 13.12%; thể hiện sự phục hồi của xuất khẩu Việt Nam và sự quan tâm đa dạng hóa các mặt hàng của các nhà nhập khẩu Singapore. Giá trị nhập khẩu tháng 8/2020 đạt 416.819 SGD, tương đương mức bình quân của 12 tháng năm 2019. Xét về tổng giá trị tuyệt đôí, xuất khẩu Việt Nam 8 tháng đã đạt 3.784.293 tỷ SGD, cao hơn giá trị xuất khẩu 8 tháng năm 2019 (3.501.666 SGD). Số liệu này thể hiện xu hướng tích cực của các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, góp phần đảm bảo duy trì tăng trưởng xuất khẩu sang địa bàn trong bối cảnh kinh tế sở tại đặc biệt khó khăn; đa số các đối tác bạn hàng lớn của Singapore (16/20) đều ghi nhận mức sụt giảm kim ngạch xuất khẩu.

 

Nhập khẩu hàng hoá từ Singapore vào Việt Nam:

Trong tháng 8, kim ngạch NK hàng hoá từ Singapore vào Việt Nam giảm tương đối, 15/20 nhóm ngành nhập khẩu chính đều suy giảm. Các nhóm ngành hàng chiếm tỷ trọng đứng đầu danh sách giảm 2 con số gồm lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và thiết bị, giảm 10,26%; nhựa và sản phẩm từ nhựa, giảm 16,8%; xăng dầu và sản phẩm từ xăng dầu giảm 49,14%. Nhiều nhóm ngành hàng tuy chiếm tỷ trọng trung bình song lại giảm rất sâu như thuốc lá và nguyên liệu thay thế, giảm 58,08%; dược phẩm, giảm 52,27%; rượu và đồ uống, giảm 43,13%; thuốc nhuộm, sơn, mực màu các loại, giảm 28,93%…

5/22 nhóm ngành hàng nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng. Ngoài máy móc, thiết bị, điện thoại di động và phụ kiện, tăng trưởng 2,04%, 4/5 nhóm ngành hàng còn lại đều tăng tương đối cao như các biến chất anbumin, các dạng tinh bột biến tính, keo, hồ enzim, tăng 85,88%; thực phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột, sữa, các loại bánh, tăng 88,05%; đồng hồ cá nhân và đồng hồ thời gian, phụ kiện, tăng 37,58%.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]